5 saker som händer med din kroppsuppfattning när du tillämpar självmedkänsla

De allra flesta av oss västerlänningar möts dagligen av bilder som signalerar om ett skönhetsideal som kan skapa orimliga förväntningar på hur vi ska se ut och vara. Skönhetsidealen gör att många av oss känner sig otillräckliga och skamfyllda över sitt utseende. Men, det finns sätt att motverka detta – genom självmedkänsla – visar forskning. 

Bild: Pixabay

Även om det är vanligt att vara missnöjd med sin kropp så kan det få allvarliga negativa effekter och det ska därför inte anses som normalt. För en del kan det leda till ätstörningar eller andra psykiska sjukdomar – eller till sämre akademiska resultat och minskad sexuell lust. Och även om det inte blir så extremt för de flesta kan det påverka oss på andra sätt – till exempel kan missnöje med kroppen göra att man väljer bort aktiviteter som är roliga i livet.

Ett sätt att bota kroppsmissnöje är att förändra hur vi tänker om våra kroppar, att ta bort fokuset på att ständigt utvärdera och kritisera, och lägga det på att vårda och uppskatta kroppen. Ny forskning föreslår att självmedkänsla kan vara särskilt hjälpsamt när det handlar om att lätta på utseenderelaterade bekymmer och främja en positiv kroppsuppfattning. Här är fem grymma effekter du kan få av att tillämpa självmedkänsla.

1. Det hjälper dig att samarbeta med din kropp

När du är fokuserad på hur din kropp ser ut är du oftast mindre fokuserad på hur kroppen känns, och därför stängs dess signaler av, t ex om den är hungrig eller mätt, och om den är nöjd eller i smärta. Forskning tyder på att självmedkänsla är sammankopplat med lägre nivåer av självobjektifiering (beteendet att vanemässigt granska sin egen kropp utifrån att vara något som ska visas upp), som i sig har en mängd negativa effekter. Det är kanske lite klyschigt att säga att vi ska lyssna på våra kroppar, men faktum är att det är nödvändigt för vår överlevnad. Med hjälp av självmedkänsla kan du stänga av signaler som kommer utifrån, som säger att du måste se ut på ett visst sätt, och istället sätta på signaler från din kropp som vill berätta för dig vad den behöver för att må bra. Och det är väl det som är hälsa, eller hur?

2. Det gör att du respekterar din kropp

Självmedkänsla grundas i en genuin avsikt att vårda och ta hand om oss själva, både psykologiskt och fysiskt. Därför gör det att vi ser på våra kroppar som något värdefullt, och motiverar oss att vara kärleksfulla och vänliga mot våra kroppar (istället för att vara självkritiska och fokusera på saker vi inte gillar med våra kroppar). En studie fann att deltagare som spenderade tre veckor med mediterande självmedkänsla kunde uppskatta och respektera sina kroppar mer. Att genuint vårda och respektera kroppen kan se ut på olika sätt för var och en av oss, men en sak har vi gemensamt: att utseendet på kroppen inte får vara prio ett. En sträng kosthållning, restriktivt kaloriintag eller överdrivet tränande är inte att vara snäll mot kroppen, hur mycket vi än blir itutade det. Det är snarare att äta allsidigt och ge kroppen så mycket näring som möjligt.

3. Det gör att du bestraffar dig själv mindre

Att ha medkänsla mot dig själv när det gäller saker du inte gillar med din kropp kanske inte gör att dessa känslor av missnöje försvinner helt, men självmedkänsla kan göra att du som känner dig oattraktiv inte känner dig lika värdelös eller oförtjänt av att njuta av livet. I en studie hjälpte utövandet av självmedkänsla deltagarna att inte basera sitt värde på sitt utseende, och i en annan studie gjorde det att deltagare som tyckte illa om något med sina kroppar ändå inte valde bort en bit choklad för att straffa sig själva. Om du tror att det är normalt och hälsosamt att välja bort att äta något för att du exempelvis inte tränat tillräckligt mycket, så tror du tyvärr fel. Det är något du i så fall behöver prata med någon om (se nedan).

4. Det gör att människor förenar sig istället för att tävla mot varandra

En nyckel i utövandet av självmedkänsla är vanlig hederlig medmänsklighet, vilket fokuserar på erkännandet att andra människor också kämpar med saker. Den där vännen som alltid verkar se perfekt ut på Instagram spenderar förmodligen väldigt mycket tid på att få det att se ut så, och har säkert också en del negativa känslor om sig själv. När du ser andra människor som konkurrens missar du vad som egentligen pågår där under ytan – och du jämför dig med en falsk standard som inte existerar. Om du istället väljer att se vad människor bär på och går igenom kommer du känna tillhörighet och gemenskap istället, och det gynnar dig på många olika sätt.

5. Det sätter perspektiv på medias budskap

Om du tar medias bilder och budskap till dig och känner dig pressad att uppnå idealen bidrar detta till skamkänslor för din egen kropp. I en studie visade resultaten att självmedkänsla ledde till att kvinnor inte tog till sig lika mycket av medias budskap om att vara smal, eller av budskap om att uppta ohälsosamma ätvanor (som kan leda till ätstörningar). Självmedkänsla innebär dock mer än att vända på idealen om hur en snygg kropp (och därmed värdefull människa) ska se ut – utan handlar också om att ändra synen på skönhet – att skönhet ser ut på olika sätt och att ingen är perfekt.


Om du känner att du kanske behöver prata med någon om ditt ät- eller träningsbeteende, vänd dig till Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar. Där finns stödtelefon, chatt, och kontaktuppgifter till din närmaste lokalavdelning.

Källa: Psychology Today

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>