9 steg till att ta makten över din nervositet

Alla drabbas vi då och då av nervositet. Googlar du på ordet ”nervös” så får du många träffar – och alla har de en sak gemensamt; hur man ska tänka/vad man ska öva för att bli av med den. Ett visst mått av nervositet är dock nödvändigt för att prestera på bästa sätt. Det vi behöver lära oss är att hantera nervositeten, så att den blir till hjälp och inte till stjälp.

nervositet

Nervositet är kroppens sätt att reagera på potentiellt hotfulla situationer. Känslan kan ju te sig på flera olika sätt, både positiva och negativa. Det är också olika hur mycket nervositeten påverkar oss. Mår du mycket dåligt eller lider av stor ångest är det alltid bäst att få hjälp av någon som är professionell.

I denna artikel menas dock främst den nervositet som många av oss känner i vår vardag, som; att tala inför grupp, i jobbsituationer, att möta nya människor och i situationer vi ska prestera. Här lyfter vi fram hur du kan använda nervositeten som ett verktyg, och som något positivt istället för att se den som ett hinder.

1. Oroa dig inte långt i förväg

När du är nervös för något som ska äga rum längre fram i tiden är det lätt att du börjar oroa dig långt i förväg. Om denna oro hade hjälpt dig att bli mindre nervös när det väl var dags, så hade det kanske varit värt det – men eftersom oron faktiskt inte hjälper dig är det bättre att oroa dig så kort tid som möjligt. Försök bestämma dig för att du får oroa dig alldeles innan händelsen du är nervös inför, istället för månader i förväg. Om du spenderar mycket tid att oroa dig innan finns också mer tid för avhopp. Bestämmer du dig för att tänka på det samma dag eller dagen före så är det lättare att tänka ”om 2 timmar är det gjort”  – och då känns det oftast inte lika lockande att hoppa av.

2. Applicera känslan av positiv nervositet

Ibland är du nervös på ett positivt sätt, till exempel inför en viktig fotbollsmatch du ska spela. Då är du nervös, men känslan gör dig fokuserad snarare än darrig. Försök applicera denna känsla även på situationer när du är nervös inför på andra sätt. Se på nervositeten som ett verktyg, som ett tecken på att du är laddad, istället för som något negativt.

3. Minska kraven på dig själv

Ska du hålla i ett möte eller en presentation som du inte förberett dig för eller övat på – ha då inte så höga krav på dig själv. Ibland räcker det att bara genomföra någonting. Efter det kan du sätta nya mål!

4. Ta inte dig själv för på för stort allvar

Många av oss blir väldigt fokuserade på oss själva om vi ska hålla ett föredrag eller en presentation på jobbet eller i skolan – vilket är naturligt. Men alla andra har också fullt upp med sig själva. Flyttar du fokuset till publiken minskar också fokuset på dig själv. Om du ska hålla i ett möte så kan du inleda genom att ställa en fråga till de övriga – då börjar de fokusera på sig själva istället för på dig. Sedan är det lite lättare att komma igång!

5. Tro på styrkan i dina tankar

Lika starka som de är genom att säga till dig att du ska vara nervös och oroa dig, lika starka kan de vara åt andra hållet. Glöm inte det!

6. Du blir bättre på det du tränar på

Vi går ofta och väntar på det ”rätta” tillfället att öva på någonting; rätt antal personer, rätt miljö, rätt ämne, och så vidare. Men ibland kan det vara bra att bara bestämma sig. Gör det du är nervös inför nästa gång tillfället kommer, även om omständigheterna inte är perfekta. Det kommer mycket troligt släppa lite för varje gång.

7. Ta orostid

Det är onödigt att låta hela dagar förstöras av nervositet. Avsätt istället en stund när det behövs, för att oroa dig. Då slipper hela dagarna ”förpestas” av den jobbiga känslan.

8. Kliv in i rollen

I livet intar vi många olika roller; en roll bland vänner, en annan med vår parter och en tredje i arbetslivet. När vi ska mingla bland personer vi inte känner, hålla ett föredrag eller något annat vi är nervösa över så kan vi även här inta en roll. Detta kan hjälpa till att kliva ut ur bekvämlighetszonen. Inta en ny roll, som du sedan går ur när du är klar. Se det som ett form av skådespel.

9. Zooma ut

Se på situationen du står inför ur ett större perspektiv. Hur viktig är egentligen just denna situation i ditt liv i det stora hela? Ofta är nervositeten oproportionerlig gentemot det du är nervös inför.

Källor:

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>