Äldre flickor ger yngre en sämre kroppsuppfattning

Ätstörningsproblematik och dåligt mående över den egna kroppen kryper allt längre ner i åldrarna. Det är lätt att vända en anklagande blick mot media och kändisar, som allt som oftast visar upp ett ensidigt – och för många ouppnåeligt – ideal. Men kroppsuppfattning påverkas också av människor på närmare håll, såsom elever i högre årskurser i skolan man går.

barn

Forskare och terapeuter, tillsammans med organisationer som jobbar mot ätstörningar och dålig självkänsla, har under de senaste åren larmat om att allt fler unga – även små barn – drabbas av olika slags problematik kopplat till mat, kropp och egenvärde. Dessa larm följs ofta av upprörda röster kring vilken bild media och kända personer våra unga inspireras av sänder ut; man menar att den skapar en orealistisk bild av verkligheten och skapar skadliga ideal. Vilket förmodligen är helt sant! Vi påverkas av media. Men vi påverkas också av dem vi umgås med och dem vi jämför oss med: Nu finns forskning som visar att det kan påverka unga flickor att beblanda sig med – och se upp till – äldre.

När ett forskarteam av psykologer jämförde flickor som gick i en skola där det fanns både mellan- och högstadium i samma byggnad, med flickor som endast delade skolgård med ett lågstadium, fann man att de förstnämnda hade betydligt sämre känslor inför sin kropp. De elever som varje dag mötte äldre flickor hade en högre önskan att bli smalare och var mer missnöjda med sin egen kropp. De mådde helt enkelt sämre och hade en kroppsuppfattning som inte stämde överens med verkligheten eller med vad som är egentligen är hälsosamt för barn i deras ålder.

Hur man väljer att gruppera skolklasser kan alltså påverka flickors uppväxt relaterat till ideal och mående kopplat till den egna kroppen. Det gör det dock inte mer okej att äldre flickor drabbas. En av forskarna bakom rapporten säger:

—Den ideala lösningen vore givetvis att helt eliminera kroppsmissnöje hos elever i alla åldrar. Om alla tonåringar vore nöjda med sin kropp, skulle de påverka yngre barn positivt.

Källa: EurekAlert

Läs också:

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>