Älska din nästa – en gammal princip som gör oss lyckliga

Mänskliga band är nyckeln till hälsa och lycka – det är vedertaget i forskning. Prosociala beteenden (såsom generositet, altruism, medkänsla och empati) bidrar till välbefinnande hos var och en av oss: hälsa och lycka handlar alltså om en gammal, grundläggande princip om hur vi behandlar varandra: att älska din nästa.

lycka

Den här tiden på året kan vara den bästa eller den sämsta, beroende på vilka förutsättningar vi har. Ett är dock (nästan) säkert – det är relationer som är den avgöranden faktorn. Kanske förstår de flesta av oss att det är viktigt med nära och varma relationer – men är det verkligen så att alla är medvetna om att dessa faktiskt är nödvändiga för att vi ska kunna vara lyckliga? Några exempel från forskning:

1. En schweizisk studie från december 2015 fann att om en främling – en människa tillhörande en annan typ av samhällsgrupp än försökspersonen – utförde små generösa handlingar, skapades neurologiska förändringar i hjärnan hos den som mottog generositeten, vilket gjorde denne mer empatisk för hela samhällsgruppen främlingen tillhörde. Först fann man väldigt lite empati för främlingar i andra samhällsgrupper, men om man fick uppleva positiva erfarenheter med någon från en annan samhällsgrupp så ökade empatin.

2. Forskare i Nya Zealand publicerade en studie 2012 som undersökte lycka hos 804 personer under en period på 32 år. Där fann man att positiva sociala relationer i barndomen och tonåren är nyckeln till välbefinnande i vuxenlivet. Sociala relationer i tonåren handlade främst om relationer till föräldrar, vänner, skola, osv – och om deltagande i aktiviteter tillsammans med andra tonåringar (t ex sporter).

3. En svensk studie från 2012 fann att mänskliga relationer skapar mycket mer lycka än vad materiella ägodelar gör. Här analyserades ord som kopplas ihop med lycka, och som ofta förekommer i samma artiklar i svensk media. Fler än 1,5 miljoner ord analyserades och fann att ord som ”Prins Daniel”, ”Zlatan”, och ”mor-/farmor”, och personliga pronomen (du/jag, vi/dem) ofta förekom i artiklar som också nämnde ord relaterade till lycka. Ord som ”iPhone”, ”miljoner” och ”Google” förekom nästan aldrig i artiklar som också hade ord kopplade till lycka.

4. Osjälviska känslor och beteenden är ihopkopplade med bättre välbefinnande och hälsa, enligt en studie. Att hjälpa andra hjälper alltså även mig själv, i alla fall så länge jag inte känner mig stressad av det.

Positiva sociala relationer gör oss alltså lyckligare, och att hjälpa andra gör att vi mår bra. Att älska en främling öppnar våra hjärtan än mer. Ensamhet och isolering är dödligt – och här kan vi alla hjälpas åt att räcka ut en hand. Om inte annat för ditt eget välbefinnandes skull.

Kom ihåg också att sociala relationer är lika bra om de ‘bara’ är online!

Bild: Pixabay

Mer att läsa

3 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>