Är du självsäker eller spelar du tuff? Här är 7 skillnader

Att vara en stark person är för många något eftersträvansvärt och de flesta inser att mental styrka är minst lika viktig som fysisk. Men varför är det viktigt; för din egen skull eller för att du vill framstå som stark? Här listar vi 7 skillnader mellan den som är självsäker och den som mest spelar tuff.

tuff

1. Syn på misslyckande

Att sträva efter framgång kan vara en sunt beteende. Men om du tror att du alltid måste lyckas på första försöket kommer du förmodligen inte komma så långt – eller må så bra. Den som spelar tuff gör det ofta med inställningen att ”misslyckande är inte ett alternativ”, medan den självsäkra ser bakslag som naturliga på vägen och ett tillfälle att lära sig något nytt, för att utvecklas.

2. Yta

Ett behov av att visa sig stark och häftig, genom sin yta och sitt beteende, tyder ofta (om än inte alltid) på inre osäkerhet. Är du säker på dig själv lägger du mer energi på att bearbeta dina svagheter än på att dölja dem inför andra.

3. Självförtroende

En viss tilltro till den egna prestationsförmågan bör alla ha, men att överskatta sin kapacitet kan leda till problem i praktiken. Den som spelar tuff säger ”Jag klarar vad som helst” – vilket ju ingen egentligen gör. Med större dos självkänsla och inre säkerhet inser du att du faktiskt är dålig på vissa saker och att du måste jobba hårt om du vill nå vissa mål.

4. Stolthet

Den som vill uppfattas som stark känner ofta att de har något att bevisa för andra; en dos stolthet är i regel inblandat. Om du baserar ditt egenvärde på hur andra uppfattar dig, vill du försvara och förfina bilden av dig själv utåt. Äkta självsäkerhet handlar istället om att själv vilja växa och utvecklas. Du är då inte rädd för att be om hjälp eller för stolt för att visa att du inte är perfekt.

5. Känslouttryck

Att undertrycka dina känslor kan behövas i vissa situationer (t.ex. en läkare som ska ge ett allvarligt besked till en patient) – men om du ignorerar hur du känner för länge kommer känslorna till slut att ta över utan att du själv kan påverka det, vilket kan få konsekvenser för hur du agerar och hur du mår. Om du ska framstå som tuff måste du trycka undan alla känslor som inte är ”tuffa”. Om du istället är självsäker är du också säker på dina känslor och kan hantera dem på ett hälsosamt sätt.

6. Maktutövande

Den som vill uppfattas som stark och som någon som har kontroll, gillar att ha makt. Detta leder lätt till att sådana människor börjar ”köra med” folk och ställa orimliga krav på andra. Är du stark i dig själv siktar du istället på att kontrollera dina egna tankar, känslor och beteenden – inte omgivningens.

7. Inställning till smärta

I rollen som ”tuff” ingår att du tål smärta – något vissa personer finner en stark stolthet i. Med god självkänsla och självmedkänsla tar du hand om dig själv och reagerar på smärta; gärna för att lära dig och utveckla ditt beteende (t.ex. som att INTE fortsätta springa en mil om dagen om du får ont i knät när du gör det).

Attityder går att förändra

Det fina med dessa olikheter är att vem som helst kan välja att ändra sin attityd och sitt beteende: du som idag mest spelar tuff kan utvecklas till den självsäkert starka varianten av dig själv. Precis som när det gäller fysisk styrka krävs en del träning för att bygga upp den mentala, men är du öppen för att inte framstå som så häftig och perfekt hela vägen kan vem som helst förändra sig.

Och du? Du behöver inte tävla i ”Världens starkaste sinne” – du behöver bara prova att släppa den tuffa attityden, för att kanske både må bättre och bli en trevligare medmänniska.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>