Ätstörningen tar inte sommarlov

På sommaren stänger nio av Sveriges fjorton ätstörningskliniker sina mottagningar. Då skickas patienterna hem, vare sig de är färdigbehandlade eller inte. Forskning visar att kontinuitet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en lyckad ätstörningsvård.

ätstörning, anorexia, sommar, semester, personal, vård, mottagning, ätstörningsklinik, stängt, patienter

Kontinuitet och kompetens är viktiga förutsättningar för att en behandling ska lyckas. Det säger Per Kronwall, barn- och ungdomspsykiatriker som arbetat med ätstörningar i 30 år och driver en egen öppenmottagning i Lund. Han anser att det generellt satsas lite pengar på ätstörningar om man jämför med andra sjukdomar.

– Här talar vi oftast om unga tjejer som inte protesterar och desperata anhöriga som inte vågar säga ifrån av rädsla för att deras barn inte ska få någon hjälp alls, säger han.

Det finns lite av en ”skyll-dig-själv”-mentalitet i resonemanget kring ätstörningar och många negligerar problemen eftersom det handlar om ett så basalt behov som att äta. Det finns också en missuppfattning i att det endast handlar om bantning och utseendefixering.

– Detta är totalt missvisande, anorexia är en strategi för att hantera ångest och bör tas på lika stort allvar som vilken annan psykisk störning som helst, säger Per Kronwall.

Han har mött familjer som drabbats av att vården vänt dem ryggen under sommaren och som varit i desperat behov av hjälp. Själv har han kämpat för att fler kliniker ska hålla öppet året runt.

– Men det är svårt. Oavsett hur avdelningarna motiverar sina stängningar så handlar det om besparingar. Snålheten bedrar visheten.

Enligt honom är långvarig behandling, med rätt kompetens och utan avbrott det viktigaste för att patienterna ska bli friska. Det tar lång tid att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Men det är svårt att rekrytera kompetent personal.

– Det är få som vill arbeta inom ätstörningsvården. Ofta krävs det långa och dyra behandlingar och det kan ta tid innan man ser resultat. Till skillnad från många andra psykiska sjukdomar kan man inte behandla anorexia med mediciner, säger Per Kronwall. Att använda argument som att patienterna vill åka hem, tycker han är ohållbart.

– Det kan handla om brist på sjukdomsinsikt och vara ett sätt för dem att slippa äta, vilket är en del i den komplexa sjukdomsbilden. Alla föräldrar har inte heller möjligheten att vara hemma med sina barn under sommaren.

Per Kronwall ser stora nackdelar med att personer med ätstörningar behandlas inom allmänpsykiatrin och blandas med patienter med tunga diagnoser och allvarliga personlighetsstörningar.

– Sjukdomen kan till och med bli värre och tillfriskningsprocessen tar i regel längre tid eftersom man oftast inte tar tag i de egentliga problemen. Man väljer oftast de behandlingsmetoder som är minst krävande för personalen, säger han.

Ätstörningsenheten i Lund är en specialiserad ätstörningsklinik och tar emot patienter från hela Skåne. Avdelningen är nästan alltid fullbelagd och många står i kö. I år blir första gången de håller öppet hela sommaren.

– Fyra veckor är en lång tid när man lider av ätstörningar och det kan gå snabbt att bli sämre. Vi talar om en viktig patientgrupp som kräver specialistkompetens, säger P-O Sjöblom, förvaltningschef för psykiatri Skåne.

Anledningen till att de valt att ha öppet hela året är att man förra sommaren tvingades skicka fem patienter till andra avdelningar under stängningen.

– De var så pass sjuka att de omöjligt kunde åka hem, det var helt enkelt fara för tjejernas liv, förklarar P-O Sjöblom.

Men han tycker inte att allmän-psykiatriska avdelningar utan special-kompetens är ett bra alternativ för personer med ätstörningar.

– Förra sommaren larmade personalen på dessa avdelningar om att patienterna blev sämre. Då beslöt vi att prova hålla öppet året runt.

Det är upp till varje landsting att bestämma om man ska ha öppet eller inte. P-O Sjöblom säger att avdelningen aldrig stängt av ekonomiska skäl utan att det handlade om att personalen skulle få sin semester. Att ta in vikarier anser han inte vara något alternativ eftersom det kan linda in patienterna i en falsk trygghet. I sommar kommer avdelningen alltså att ha öppet, men troligtvis minskar de något på personalen.

Kristina Zindovic är enhetschef på Ätstörningsenheten och håller med om att allmänpsykiatrin inte är ett lämpligt alternativ för unga människor med ätstörningar.

– Personalen gör säkert sitt bästa, men förstår ofta inte hur manipulativa anorektiker kan vara, säger hon.

Kristina Zindovic vet inte säkert varför de alltid haft stängt om somrarna tidigare, bara att det alltid varit så.

– Det var liksom en kultur. Vi förde aldrig några diskussioner kring om vi skulle stänga, utan när, berättar hon.

Nästan alla patienter brukade komma tillbaka efter uppehållet, som en del såg som ett tillfälle att prova sina färdigheter i verkligheten och se hur mycket de tagit åt sig av behandlingen. Med varierande resultat.

Hur mycket ansvar tycker du är rimligt att man lägger på anhöriga?

– Det är en jättesvår fråga. De ska ju inte behöva ta något medicinskt ansvar, det får inte finnas risk för patientens liv när vi skickar hem dem. Anhöriga får inte bli behandlare. Samtidigt kan det vara skönt för till exempel föräldrar, att få hem sina barn när de varit inlagda länge, säger hon.

Trycket på Ätstörningsenheten har ökat på senare år och Kristina Zindovic hoppas att de utökade öppettiderna kommer att falla ut väl, trots att de måste ta in vikarier större delen av sommaren.

– Vi har ett stort upptagningsområde och jag är övertygad om att behovet finns, säger hon.

På Anorexi-Bulimiavdelningen i Göteborg stänger man fyra veckor under sommaren. En del patienter avslutar då sin behandling, de som vill har möjlighet att delta i sommardagvården.

– Generellt minskar trycket under sommaren bland annat för att patienterna vill åka på semester med sina familjer som oftast är lediga då. Vi väljer att ha stängt under en period för att kunna satsa ordentligt övrig tid på året då trycket brukar öka. Dessutom måste personalen kunna ta ut sin semester, förklarar Tomas Hermander, chef för Anorexi-Bulimimottagningen i Göteborg.

Att ta in vikarier ser han inte som ett alternativ eftersom ätstörningspatienter kräver specialistvård. Han upplever att anhöriga till patienterna brukar känna en viss oro inför utskrivningen.

– Men de flesta är hyggliga människor och förstår att personalen behöver semester, avslutar han.

Av Maria Gisselqvist

Tidigare publicerad i Insikt, medlemstidning för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, se www.friskfri.se för mer info.

Bild: www.freedigitalphotos.net

Mer att läsa

3 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>