Att bestämma själv över sin arbetstid är bra för hälsan

Det är inte alltid lätt att få livet att passa med arbetstiderna – och tvärtom. Flertalet studier säger att flexibla arbetstider minskar stressen och är således positivt för hälsan.

Arbetstider som innebär skift och övertid försämrar möjligheterna till återhämtning och man upplever att tiden inte räcker till för det sociala. Dålig återhämtning gör att man blir mindre effektiv i arbetet och ökar även risken för stressrelaterade sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdom. Om man istället kan påverka sina arbetstider skapas en positiv motvikt och minskar risken för sjukskrivning och förtidspension.

”Svenska studier pekar också på att hur flexibla arbetstider införs är viktigt. Det kan finnas nackdelar med arbetstidssystem där medarbetaren själv i stor utsträckning bestämmer när man ska arbetet, till exempel att arbetet får en alltför dominerande roll i livet, att konflikter uppstår i arbetsgruppen till följd av att personalgruppen inte kan lösa bemanningskraven och att arbetsgivaren då måste beordra när man ska arbeta, samt att vissa medarbetare föredrar regelbundna och förutsägbara arbetstider.”

Läs hela pressmeddelandet: Stockholms universitet

Bild: SXC

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>