Att bli kallad ”för tjock” som barn leder till övervikt 10 år senare

Ny forskning från USA visar att om en 10-årig flicka blir kallad ”tjock” av en förälder, ett syskon, en vän, klasskamrat eller lärare, kommer de ha ökad risk för att faktiskt bli överviktiga senare i tonåren. Att kalla någon ”för tjock” redan från en ung ålder kan alltså leda till beteenden som leder till övervikt eller fetma senare i livet.

barn

Teamet bakom resultaten tittade på nästan 2400 flickor i olika delar av USA. Av dessa tjejer hade 58 % fått höra att de var tjocka när de var 10 år. Alla tjejer följdes i studien under nio års tid, och fick vikt och längd mätt innan studien, och ett år efter avslut.

Man fann att de tjejer som blev kallade ”tjocka” vid 10 års ålder hade 1,66 gånger högre risk att bli feta vid 19 års ålder, jämfört med de tjejer som inte blivit kallade för tjocka. Dessutom såg man att ju fler människor som sagt att hon var tjock, desto mer troligt blev det att hon blev fet nästan tio år senare.

Janet Tomiyama, som är huvudförfattare, säger att resultatet kom som en chock, speciellt eftersom resultaten förblev desamma efter att man justerat för andra faktorer, så som inkomst, etnicitet och pubertetsstart.

”Det betyder att det inte handlar om att det är överviktiga tjejer som blir kallade ”tjocka” som fortfarande är överviktiga fler år senare; att bli kallad ”för tjock” är att skapa en ytterligare sannolikhet för att bli fet.”

Jeffrey Hunger, som också varit involverad i studien, säger att resultaten visar att enbart att bli kallad tjock kan leda till beteenden som senare leder till fetma.

”Att få etiketten ”för tjock” kan leda till att människor oroar sig över att själva behöva erfara stigman och diskrimineringen man möts av när man är överviktig. Ny forskning visar att när man upplever eller förväntar sig viktstigma ökar stressen, vilket kan leda till att man överäter.”

Tomiyama och hennes kollegor har gjort flera studier som tittar på effekterna av viktnedgång. I en studie från 2007 såg man att bantning inte fungerar. De fann att även om individer till en början kan gå ner 5-10% av sin kroppsvikt genom att banta, så kommer många av dessa att gå upp vikten igen. I en nyare studie såg teamet att det inte finns några tydliga bevis på att en viktnedgång förbättrar exempelvis högt blodtryck, diabetes, kolesterol och blodsocker.

Baserat på dessa resultat sammantaget, säger Tomiyama att det inte är hälsosamt att vara besatt av kroppsvikten, och att människor som är överviktiga inte ska bli stigmatiserade för det.

”När människor mår dåligt tenderar de att äta mer, de bestämmer sig inte för att banta eller gå ut och jogga. Att få människor att må dåligt på grund av sin vikt kan öka deras nivåer av stresshormonet kortisol, vilket generellt leder till viktuppgång.”

Källa: UCLA

Studien: Weight Labeling and Obesity: A Longitudinal Study of Girls Aged 10 to 19 Years, A. Janet Tomiyama, JAMA Pediatrics, doi:10.1001/jamapediatrics.2014.122, published on 29 April 2014, Abstract.

Bild: Livskick

Mer att läsa

7 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>