Att jobba mot tre mål, ett sätt att öka motivationen

Ibland kan det vara svårt att behålla motivationen uppe när det gäller träning och tävling. Ett enkelt och effektivt sätt är att jobba med tre mål istället för ett. På så sätt kan du få en mer nyanserad bild som inte enbart handlar om att vinna en match eller tävling utan också om de känslor som prestationen för med sig eller på vilket sätt du vinner.

De typer av mål som du kan jobba mot är:

Resultatmål

Vilket innebär att det är ett mål som går att mäta. Det kan vara att gå upp en serie eller vinna en match med 2-1. Det är mål som är neutrala och beskriver egentligen inget om kvalitet.

Känslomål

Till skillnad från resultatmål är detta ett mål som inte går att mäta. Du vet att du uppnått det när du upplever en känsla av välbehag och att du vet att du inte kunnat göra bättre ifrån dig än vad du gjort.

Prestationsmål

Sätter prestationen i fokus. Ett sätt att tänka kring prestationsmål är ditt personbästa. Du kan alltså nå ditt prestationsmål utan att vinna tävlingen.

Att ha dessa tre mål i åtanke vid träningar och tävlingar gör det lättare att behålla motivationen. Du kan sträva efter att uppnå samtliga av dessa. Om det inte är möjligt kan du sträva efter att nå två av tre eller enbart ett av tre, men bara i nödfall. Fördelen med detta tankesätt är att det är bättre att ha fler möjliga mål att eftersträva, än ett enda och inte nå det. Om du enbart jobbar mot resultatmål och inte uppnår det (och kanske inte gör det vid upprepade tillfällen) finns risken att det leder till dåligt självförtroende och därmed dåliga prestationer och förlorade tävlingar.

Av Tanja Pitkänen

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>