Att känna tillhörighet leder till hälsosammare beteende hos unga

Social samvaro har betydelse för vår hälsa på många sätt; goda relationer förlänger livet, minskar risken för psykisk ohälsa och gör oss lyckliga. Nu visar ny forskning också att tonåringar som känner ett socialt samband med olika grupper i sitt liv, röker mindre tobak och cannabis, samt dricker mindre alkohol.

samhörighet

I en brittiska studie från 2016 studerades en grupp högstadieelever av psykologi-forskare, utifrån faktorer baserade på hur väl tonåringarna kunde identifiera sig med familjen, skolan och olika kompisgäng. Man hittade en direkt korrelation mellan de unga som kände stor tillhörighet och färre ohälsosamma beteenden. Ju fler av de tre typerna av grupper som personerna kände starka samband med, desto mindre var risken att de ägnade sig åt olika typer av droger.

Denna studie bygger på en tidigare undersökning av samma forskarlag, som kom fram till att låg känsla av sammanhang och svagare sociala band ökar risken för psykisk ohälsa hos unga. Kombinerat visar forskning alltså vikten av att som ung identifiera sig med så många sociala grupper som möjligt. Och det är just känslan av tillhörighet som är av betydelse; att bara ha kontakt med många olika grupper visade inte samma skydd mot ohälsosamt beteende och psykisk ohälsa (tvärtom så fanns tecken på att många kontakter utan känslan av sammanhang ökade risken för t.ex. drogmissbruk).

Exakt hur man ska öka de sociala banden återstår att fundera på – men alla (oavsett ålder) kan starta enkelt; som kanske i att säga hej till någon man inte känner…?

Studien: Kirsty Miller, Juliet R. H. Wakefield, Fabio Sani. Greater number of group identifications is associated with healthier behaviour in adolescents. British Journal of Developmental Psychology, 2016; DOI: 10.1111/bjdp.12141

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>