Att leva med diabetes

Att leva med diabetes innebär att dagligen kontrollera sina blodsockernivåer med hjälp av en blodssockermätare. Kosten blir genast mycket viktig, främst därför att man måste äta regelbundet för att på så sätt försöka hålla blodsockret på en jämn nivå.

diabetes

Olika typer av diabetes

Det finns många olika varianter av diabetes, bland annat diabetes mellitus som är en kronisk sjukdom som drabbar såväl män som kvinnor i olika åldrar. Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2.

Diabetes typ 1 (DM1) kan utvecklas när som helst i livet men det är mycket vanligt att man upptäcker sjukdomen i unga år. DM1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar vänder sig mot kroppens egna vävnader och förstör dem. Anledningarna till detta är inte helt klarlagda.

Diabetes typ 2 (DM2) kallades tidigare åldersdiabetes i folkmun, men denna form av diabetes kryper allt längre ner i åldrarna. Vid DM2 producerar bukspottkörteln fortfarande insulin i varierande utsträckning men kroppens celler har av olika anledningar blivit mindre känsliga för insulinet. DM2 är den vanligaste diabetesformen, och man räknar med att ca 80 % av alla som lever med diabetes har DM2.

Man kan utveckla diabetes under graviditet, som ofta går tillbaka en tid efter förlossningen, eller LADA som är en form av DM1 som utvecklas långsammare.

Livsstil med diabetes

Att leva med diabetes innebär alltid en risk för komplikationer, även om mycket går att behandla idag. Dock innebär ett liv med diabetes en förändrad vardag och livsstil för dem som drabbas. Personer med diabetes rekommenderas att motionera, eftersom muskelarbete är gynnsamt för cellernas insulinkänslighet. Det främjar även upptag och förbränning av glukos och därför stabiliserar träning blodsockret på en lägre och jämnare nivå. Andra fördelaktiga effekter är att nivån av fria fettsyror i blodet sjunker samt att blodtrycket sänks.

En diabetesdiagnos innebär olika saker för olika människor och det finns inga enkla svar att ge om hur man underlättar vardagslivet för alla. Träning och motion har många positiva effekter och kanske kan det även vara ett hjälpmedel till att må bättre. Hur man går tillväga för att öka den fysiska aktiviteten är inte det viktiga. För en del faller det sig naturligt att börja jogga eller styrketräna medan andra föredrar att ta promenader. Det viktiga är inte vad man gör, det viktiga är att man gör det regelbundet, och att man utgår från den egna förmågan. Och framförallt ha kul!

Vill du veta mer om diabetes kan du läsa om det på www.diabetes.se

Källor:

  • Ericsson, E. & T. (2002). Medicinska sjukdomar, kapitel 13, Vård vid diabetes mellitus. Studentlitteratur
  • Skafjeld A et al. (2006). Diabetes. Studentlitteratur.

Bild: Pixabay

Av Emma Engvall

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>