Att mobba tjocka människor för att ”motivera” till hälsa fungerar inte

Att mobba tjocka människor till hälsa är fortfarande något som försiggår – och accepteras – både i media och i samhället. Detta trots att forskning tydligt visar att viktdiskriminering leder till mer viktuppgång, andra hälsoproblem, lägre självkänsla och högre missnöje med livet hos de drabbade. En studie gjord i USA visar att personer som utsätts för diskriminering på grund av sin vikt också har en högre risk för tidig död. Inte för att de är överviktiga, utan på grund av effekter från mobbning.

viktdiskriminering

Forskarna i projektet undersökte data från tidigare studier, som totalt inkluderade över 18 000 personer och startades 1992 respektive 1995 (och fortfarande pågår). Man fann att de som utsatts för diskriminering på grund av sin vikt hade högre risk att dö i förtid, även efter att man justerat för andra faktorer för dödlighet, såsom BMI, egen hälsoskattning, sjukdom, depressiva symtom, rökning och fysisk aktivitet.

—Det vi upptäckt är det inte är ett högre BMI i sig som ökar risken för dödlighet, för oavsett vilket BMI deltagarna hade så förknippades viktdiskriminering med en ökad risk för tidig död, skriver en av studiens författare, Angelina R. Sutin.

Sutin hänvisar till en mängd studier som bevisar de direkta effekterna av diskriminering på grund av kroppstorlek, och säger att dessa – i kombination med den aktuella långtidsstudien – tydligt visar att de negativa effekterna är omfattande.

Viktdiskriminering är inte alltid menat att vara illasinnat, men det går inte att ignorera de skadliga effekterna – som visats om och om igen i forskning. Att försöka ”motivera” en överviktig person till att gå ner i vikt genom att retas har motsatt effekt; Människor som stigmatiseras på grund av sin vikt hamnar ofta i beteenden som istället bidrar till fortsatt, eller ökad, övervikt. En del kanske tänker att det inte spelar någon roll att den överviktiges känslor blir sårade när de får höra något negativt om sin vikt, så länge det leder till att de blir smala (och hälsosamma?) – men det är bevisat i forskning att det bara leder till ökad risk för fetma och för tidig död (och det är alltså utöver de negativa psykologiska effekterna).

—Vår forskning har visat att det är väldigt tydligt att den typen av ‘motivation’ inte fungerar, och att den medför väldigt allvarliga konsekvenser, säger Sutin.

Studien: A. R. Sutin, Y. Stephan, A. Terracciano. Weight Discrimination and Risk of Mortality. Psychological Science, 2015; DOI:10.1177/0956797615601103

Bild: Pixabay

Mer att läsa

7 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>