Att träffas IRL skyddar bättre mot depression än digital kontakt

Forskning har under lång tid funnit belägg för att starka sociala band stärker människors mentala hälsa. En ny studie har tittat på olika typer av kommunikation med nära och kära, och vilken roll de olika typerna har i att skydda mot depression. Man fann att alla former av socialisering inte är likvärdiga: telefonsamtal och digital kommunikation, som e-post eller chat, med vänner och familj har inte samma effekt mot depression som sociala interaktioner som sker ansikte mot ansikte (eller IRL – In Real Life). 

IRL

Studien tittade på fler än 11 000 amerikanska vuxna, från 50 år och uppåt, och undersökte hur ofta dessa personer hade kontakt med andra ansikte mot ansikte, via telefon eller skriftligt (inklusive via e-post). Sedan tittade man på riskfaktorer för depression, två år senare. Man fann att låg dos av fysiskt umgänge, nästan dubblerade risken för att drabbas av depression.

De som träffade familj och vänner minst tre gånger i veckan hade lägst risk för depressiva symtom två år senare (6,5 %). De som träffade familj och vänner någon gång varannan månad hade en risk på 11,5 %.

Studien upptäckte också viktiga skillnader mellan vilka typer av kontakter – familj eller vänner – som deltagarna borde träffa för att få bäst effekt mot depression; Bland de personer som var mellan 50 och 69 år såg man bäst effekt när de träffade vänner, medan de som var 70 år och äldre mådde bäst av att träffa sina barn och andra familjemedlemmar.

Studien: Alan Teo, M.D., M.S. Does Mode of Contact with Different Types of Social Relationships Predict Depression Among Older Adults? Evidence from a Nationally Representative Survey. Journal of the American Geriatrics Society, October 2015

Bild: Pixabay

Läs också: Virtuell vänskap är verklig (men skyddar kanske alltså inte lika bra mot psykisk ohälsa…)

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>