Att vara (eller inte vara?) i nuet: En skev bild av mindfulness i media

Vi får ofta, och från många håll, höra vad vi borde göra för att må bra. En av metoderna som rekommenderats en längre tid i och i många forum är mindfulness; att ”vara i nuet”. En ny studie visar dock att den forskning som hittills lyfts fram om mindfulness till största delen varit positiv – och att de negativa resultat som framkommit aldrig eller sällan når ut till allmänheten.mindfulnessDet är i Kanada som forskare har gått igenom över 120 studier genomförda på mindfulness som behandlingsmetod för psykisk ohälsa. När man räknade på sannolikheten för att få positiva resultat i jämförbar forskning kunde man se att en oproportionerlig mängd studier som publicerats om just mindfulness var positiva. Vidare såg man (efter en databassökning) att 62% av registrerade och genomförda studier aldrig publicerats, något som skulle kunna tyda på att negativa resultat medvetet valts bort. Sammantaget skulle detta givetvis ge en skev bild av mindfulness som metod.

Forskarna menar att risken med en sådan här selektering av vetenskapliga data är att metoden ses som undergörande, och att många behandlingar därmed riktas in på just den här metoden – på bekostnad av andra praktiker som skulle kunna fungera lika bra eller bättre. Därmed inte sagt att mindfulness är fel eller overksamt för alla; som med det flesta saker i livet bör man titta på det ur ett individualistiskt perspektiv och inse att det som fungerar bra för somliga, inte fungerar för alla.

Forskarna önskar nu studier på mindfulness med högre kvalitet. Dels genom att inkludera fler försökspersoner, men också att fler studier ska knytas till en vetenskaplig tidning redan vid start, för att säkerställa att att resultatet publiceras – oavsett om det visar sig vara positivt eller negativt.

Konklusionen blir, som så ofta, att du får prova vad som passar just dig. Mår du bra av mindfulness ska du såklart använda dig av metoden. Samtidigt kan det vara skönt att veta att det inte är fel på dig – eller att du måste anstränga dig mer – om du tillhör den skara som provat mindfulness och faktiskt känt att det inte fungerat (eller till och med upplevt en ökad stress eller oro).

Källor och vidare lästips:

Bild: Pixabay.com

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>