Epidemin – en roman som skildrar ett Sverige präglat av våld, maktspel och gränslös hälsohets

Åsa Ericsdotters nya bok Epidemin handlar om ett Sverige som på ett sätt ser ut ungefär som dagens Sverige, men som styrs av det så kallade ‘Hälsopartiet’. Vi möter ett Sverige där kroppsvikten är strängt kontrollerad, och de människor som inte

Läs artikeln

Trygga förebilder – gott att ha, svårt att vara?

Forskning från Karolinska Institutet visar att trygga förebilder kan ingjuta trygghet i andra och verka förebyggande för att utveckla fobier. Men vad innebär detta för de av oss som inte är ”tryggheten personifierad”? Åsa Jansdotter resonerar kring hur fakta kan

Läs artikeln

The Events – en föreställning som berör våra rädslor

Nämn namn som Breivik eller orten Columbine och många av oss reagerar med obehag, eftersom vi kopplar dem till dödskjutningarna i Norge 2011 respektive skolmassakern 1999 i USA. Båda dessa ”events” är till synes helt oförklarliga händelser, som sätter vår

Läs artikeln

Att vara (eller inte vara?) i nuet: En skev bild av mindfulness i media

Vi får ofta, och från många håll, höra vad vi borde göra för att må bra. En av metoderna som rekommenderats en längre tid i och i många forum är mindfulness; att ”vara i nuet”. En ny studie visar dock att

Läs artikeln