Även läkare fördomsfulla när det gäller kroppsvikt

Läkare har samma ensidiga syn på fetma som den generella befolkningen har, enligt en amerikansk studie.

läkare, kroppsvikt, fördomsfull, fördomsfullhet, fördomar, vikt, kropp, övervikt, fetma, fet, syn, attityder, attityd, studie,

Nästan 400 000 personer – varav fler än 2 000 läkare – deltog i en studie som undersökte hur man såg på kroppsvikt. Alla deltagare, inklusive läkarna, rapporterade en stark preferens för smala personer. Outtalade attityder om vikt var starka både bland manliga och kvinnliga läkare, men kvinnliga läkare hade en svagare outtalad fördomsfullhet mot fetma, än vad manliga läkare hade.

Läkare som själva var under-, normal- eller överviktiga hade en stark fördomsfullhet mot fetma, medan läkare som själva var feta hade en måttlig fördomsfullhet.

Studien visar att många amerikanska läkare alltså är lika fördomsfulla när det gäller kroppsvikt, som den generella amerikanska befolkningen. Huruvida det finns någon koppling mellan dessa attityder och de rapporter som kommit in om patienter som upplevt att de blivit diskriminerade på grund av sin vikt, vet man dock inte ännu.

– Det är viktigt att läkare är medvetna om sina egna attityder kring vikt – och ser till att dessa inte har någon påverkan på hur de behandlar sina patienter, säger författarna till studien.

Hur det ser ut i Sverige då? Rapporter om särbehandling finns det många – vilket kanske talar sitt tydliga språk.

Studien: Janice A. Sabin, Maddalena Marini, Brian A. Nosek.Implicit and Explicit Anti-Fat Bias among a Large Sample of Medical Doctors by BMI, Race/Ethnicity and Gender. PLoS ONE, 2012; 7 (11): e48448 DOI: 10.1371/journal.pone.0048448

Bild: Livskick

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>