Avundsjuka ser olika ut i olika åldrar

Vi blir alla ”gröna av avund” då och då. Vad känslan handlar om kan dock förändras över tid, har en ny studie kommit fram till: yngre personer är oftare avundsjuka på utseende eller romantisk framgång, medan äldre oftare tittar snett på dem som tjänar mer pengar eller lyckas bättre på jobbet. Avundsjuka verkar dock – glädjande nog – minska med ökad ålder.

grön av avund

Tidigare forskning har främst fokuserat på unga människor när avundsjuka har studerats, men i en ny avhandling, som täcker två studier och inkluderar personer mellan 18 och 80 år, har man specifikt tittat på hur ålder inverkar på den jobbiga känslan.

Att avundsjuka är vanligt kunde snabbt fastslås: över tre fjärdedelar av deltagarna rapporterade att de känt sig avundsjuka det senaste året. Känslan var något vanligare hos kvinnor än hos män – och det var absolut vanligast att bli avundsjuk på någon av samma kön, och även någon i samma åldersspann som en själv. Det förstnämnda förvånade forskarna något:

—Man kunde ju tänka sig att när det gäller till exempel arbetsrelaterad avund så skulle kvinnor vara mer avundsjuka på män, som ofta tjänar mer och har bättre positioner på arbetsplatsen, men så var inte fallet, berättar en av avhandlingens författare.

Just arbetsrelaterad avund var för övrigt vanlig över alla åldrar, men utgjorde den vanligaste sorten för dem över 50. För dem upp till 30 var i stället romantik betydligt vanligare att känna sig avundsjuk på, likaså andras utseende.

Yngre människor rapporterade också betydligt högre grad och frekvens av avundsjuka än de äldre. Från cirka 50 år och uppåt tyder studiernas siffror på att avund blir mindre vanligt – men forskarna har inte kunnat fastslå om detta beror på en utveckling som sker när människor blir äldre, eller om det handlar om olika inställning i olika generationer (eftersom undersökningarna bara gjorts vid ett tillfälle med personer i olika åldrar och inte med samma personer över tid). De gissar dock på det förstnämnda:

—Jag har en känsla av att det handlar om att känslan av avund blir mindre ju äldre du blir, vilket är en god nyhet när det gäller åldrande, säger en av forskarna.

Livskick håller med – men tycker att det bästa vore om vi i alla åldrar kunde minska upplevelsen – t.ex. genom att sluta jämföra oss med varandra

Studien: Nicole E. Henniger, Christine R. Harris. Envy Across Adulthood: The What and the Who. Basic and Applied Social Psychology, 2015

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>