Barn som lagar mat äter nyttigare

Många föräldrar finner det svårt att få sina barn att tycka om de hälsosammare alternativen i matväg. Ett sätt att hjälpa barnen att faktiskt njuta av nyttig mat är att låta dem hjälpa till att laga den.

En ny studie involverade 151 skolbarn i USA och undersökte hur deras erfarenheter med matlagning och val av livsmedel såg ut.

Nästan en tredjedel av barnen angav att de brukade hjälpa till med att laga mat hemma minst en gång om dagen, medan en tredjedel sa att de brukade hjälpa till mellan en och tre gånger i veckan. En fjärdedel av barnen hjälpte till en gång i månaden och drygt 12 % undvek köket helt.

Generellt föredrog barnen frukt framför grönsaker. Av de som hjälpte till att laga mat gillade 10 % fler barn grönsaker, jämfört med de som inte lagade mat. De som lagade mat var också mer införstådda i vikten av att välja hälsosam mat.

– Att få barn att äta hälsosamt är viktigt för deras ben- och muskelutveckling, sitt lärande och sin självkänsla, säger Paul Veugelers, en av författarna i studien.

Barn som gillar frukt och grönsaker äter mer av dem, och äter generellt mer hälsosamt. Att uppmuntra barnen att vara med i matlagningen kan vara en effektiv hälsopromotion för både skolor och föräldrar.

Källa: Yen Li Chu, et al. Involvement in home meal preparation is associated with food preference and self-efficacy among Canadian children. Public Health Nutrition, 2012; : 1 DOI:10.1017/S1368980012001218

Bild: Livskick

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>