Barnfetma som psykosocial risk

Barnfetma är ett växande problem i allt fler av världen länder och ses av många som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Nu lyfter allt fler forskare fram de psykosociala riskerna en överviktig kropp kan innebära – redan för barn så unga som 6 år.

barnfetma

I en studie av barn i olika viktklasser kom forskare från en rad amerikanska universitet nyligen fram till att de med övervikt behandlades betydligt sämre än sina normalviktiga jämnåriga. De som led av fetma var mindre omtyckta i klassen och gjordes oftare till åtlöje inför klasskamraterna. Som en konsekvens var det därför också vanligare att överviktiga barn drog sig undan från sociala sammanhang och visade tecken på depression. Och detta redan så tidigt som i förskoleklass.

Forskarna noterade också att högre övervikt ledde till värre konsekvenser; barn som klassades lida av fetma retades oftare än barn som klassades som ”bara” överviktiga. I resultaten kunde man också se att feta barn aktivt avvisades av sina jämnåriga (de nämndes t.ex. oftast som ”Den jag helst inte leker med”).

—Fetma är en tydlig psykosocial risk för barn, redan som 6-åringar, säger Amanda Harriet, professorn bakom studien. Barn som stängs ute, vilket drabbade många av de feta barnen i studien, drabbas av allvarliga konsekvenser. De känner sig ensamma, deprimerade eller aggressiva. De vill gärna undvika skolan och riskerar att hoppa av när de blir lite äldre.

De barn som led av fetma visade upp fler tecken på depression, men också fler fysiska symtom än andra barn – delvis sådana som kan vara ett resultat av stress och andra psykologiska faktorer. Utöver denna risk för den psykiska hälsan varnar rapportens författare för att uteslutningen och depressionen kan förvärra barnens viktproblem, t.ex. genom att leda till känslomässigt ätande eller till att de undviker att delta i fysiska aktiviteter.

Det är alltså tydligt att viktproblem måste tas på allvar, och fokuserar på från flera olika håll:

—Interventioner och förebyggande åtgärder måste börja tidigt – och rikta in sig på relationer med jämnåriga, föreslår Glade Topham, medförfattare.

Om man fokuserar på beteendet i barngrupper för att minimera uteslutning och mobbing har även överviktiga barn en chans att få vänner – och också ett mer hälsosamt liv, på alla plan.

Källa: Society for Research in Child Development

Studien: Amanda W. Harrist, Taren M. Swindle, Laura Hubbs-Tait, Glade L. Topham, Lenka H. Shriver, Melanie C. Page. The Social and Emotional Lives of Overweight, Obese, and Severely Obese Children. Child Development, 2016; DOI: 10.1111/cdev.12548

Läs också:

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>