Biblioterapi som behandlingsform – att leva mellan raderna

Samtal kring ett tabubelagt eller svårt ämne är inte bara svårt för den som vill öppna sig utan även för andra människor runt omkring. Att öppna sitt innersta och berätta om sina känslor eller upplevelser är ibland mer krävande och svårt än vi kan föreställa oss. Därför har biblioterapi börjat användas på flera håll världen över. I Sverige ligger vi lite efter men i Östergötland har det hållits studiecirklar som använt sig av biblioterapi för missbrukare samt nu även för anhöriga som mist en älskad person i självmord. Effekterna är mycket positiva.

bocker

Biblioterapi är en terapiform där litteraturstudier och samtal kring litteraturen är i fokus. Litteraturen kan vara allt från skönlitterär art till självhjälpsböcker samt självbiografier eller andra texter. Redan under första världskriget upptäcktes att läsning av skönlitteratur kunde ha en läkande effekt på soldater som varit med om ett trauma. Därefter har behandlingsformen utvecklats mycket och använts såväl inom allmänmedicin som inom sjukvården i USA . Men i Sverige är området nästan helt outforskat.

Det är enklare att tala runt en bok än öppet ur hjärtat

I Norrköping håller Maija Löfgren från Norrköpings Stadsbibliotek och Inger Händestam från SPES* Östergötland en samtalsgrupp för anhöriga som mist en älskad person i suicid. De har haft gruppen under lite drygt ett år och sedan januari i år har gruppen antagit formen biblioterapi som samtalsform. Resultatet är överraskande positivt.

Böcker som gruppen läser är till största delen av självbiografisk typ där en person berättar om sin förlust av en nära person i självmord, men det blandas då och då in en och annan bok som mestadels bygger på fakta om dagens suicidforskning och -statistik. Tankar och upplevelser i läsandet diskuteras sedan i grupp tillsammans med andra människor som förlorat en närstående eller anhörig i självmord. Tanken är att fokus ska flyttas från den egna, oftast traumatiska, förlusten av en älskad person till den berättelse som läses om i boken och därigenom känna igen sig i texterna. Maija berättar:

”Då suicid fortfarande är ett oerhört tabubelagt ämne drabbas i stort sett alla efterlevande av någon form av stigmatisering. Som en följd av detta tystnar många och väljer att inte prata öppet om sin förlust. Sorgearbetet blir då tyngre. Att inte kunna sätta ord på det upplevda tillsammans med människor i sin omgivning innebär ytterligare trauma. Biblioterapi visar deltagarna att ingen är ensam om att befinna sig i den erfarna situationen: att det går att sätta ord på förlusten; att det går att leva vidare i sorgen; att ingen behöver bli sjuk och att sorg inte är en sjukdom utan just sorg.”

Under de gruppsamtal som hållits under året som gått har det visat sig att flera av deltagarna upplevt det enklare att samtala kring ämnet suicid och samtidigt skapat stor självinsikt och distans i sitt sorgarbete samt hopp om ett liv efter traumat genom sitt läsande.

Människor mellan raderna

Böckerna som läses inom biblioterapi behöver inte bara vara självbiografiska utan kan vara till exempel av skönlitterär art, självhjälpsböcker eller andra böcker och texter. Biblioterapi handlar egentligen inte så mycket om vad människan faktiskt läser i boken utan snarare det som händer med människan under tiden boken läses och efter att boken har lästs. Redan de gamla grekerna såg vikten av litteraturen samt hur människan kunde utvecklas i läsandet och det är detta som legat till grund för behandlingsformerna som finns idag.

Stadsbiblioteket i Norrköping startade ett samarbete med Öppenvården Gränden där missbrukare gick i biblioterapi. Under projektet – som kallas Människor mellan raderna – som löpte över 14 tillfällen redovisades förbättringar i brukarnas egen upplevda tillvaro vad gäller att känna meningsfullhet i livet, förståelse för sin livssituation samt upplevd möjlighet till påverkan på det egna livet. Deltagarna berättade om att de upplevde att diskussioner och tankar fortsatte mellan träffarna i studiecirkeln och även att samtalen fortsatte efter att projektet avslutats.

I Sverige finns ännu inte så många projekt som använder sig av biblioterapi men det kommer att komma fler inom kort. SPES Östergötland fortsätter arbetet i Norrköping tillsammans med Sensus Studieförbund och Norrköpings Stadsbibliotek och Maija ser positivt på framtiden vad gäller biblioterapi. Hon tror att det kommer att användas inom flera områden och hon hoppas i framtiden kunna starta upp en SPES-cirkel för barn som mist en anhörig i suicid. Det gör att fler människor skapas möjlighet att mötas och leva vidare mellan raderna.

*SPES står för ”hopp” och är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, www.spes.se

Källor:

Bild: Privat

Mer att läsa

3 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>