Pappans attityd påverkar ätbeteende hos unga

Ätstörningar och fetma ökar bland ungdomar och unga vuxna och har kommit att bli en viktig hälsofråga. Josefin Westerberg Jacobson, beteendevetare vid Uppsala universitet har skrivit en avhandling om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av stört ätbeteende och bland annat

Läs artikeln