Perfektionism – riskfaktor för självmordstankar

Perfektionism är en större riskfaktor för självmordstankar än man tidigare trott, enligt en kanadensisk studie från 2014. Författarna till studien vill uppmärksamma att perfektionism kan leda till destruktiva beteenden, och vill att kliniska riktlinjer för självmordsrisk ska inkludera perfektionistiskt beteende.

Läs artikeln

Nationella anhörigdagen – viktig att få stöd som anhörig

Anhöriga eller närstående till personer med ohälsa har en hög risk att drabbas av psykisk ohälsa. Anhöriga löper större risk att inte hinna med arbete eller skola, att behöva gå ner i tid på arbetet eller få sänkt livskvalitet i allmänhet

Läs artikeln

Hej Gabriel, fixar du folkhälsan?

Sverige har återigen fått en folkhälsominister (som även ansvarar för sjukvård och idrott). När Gabriel Wikström nu ska ta sig an svenska folkets välmående vill vi på Livskick skicka med honom några punkter att tänka på. 1 .Rörelseglädje är inte

Läs artikeln

Självmedkänsla – visa dig själv vänlighet

Vi har nog alla varit där någon gång. Anklagande oss själva när något inte blivit som vi ville, uppfyllda av känslor av otillräcklighet och skam, övertygade om att vi är misslyckade. När vi mår dåligt kan hela tillvaron präglas av

Läs artikeln