Släng inte maten!

Längs livsmedelskedjan (jordbruk, industri, transport, handel och hushåll) slängs stora mängder mat. Det är osäkert exakt hur mycket det rör sig om, men en rimlig siffra sägs vara 10-50 % …