Dammråttor – giftig ohyra

Dammråttorna under din säng kan vara en riktig ohyra för det städade hemmet. Men nu har du ytterligare en orsak att utrota dessa i ditt hem – enligt Naturskyddsföreningen kan de nämligen vara giftiga.

Tolv sovrum i tolv länder har granskat sina dammtussar i sovrummet: Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda.

Analysen av dammtussarna fokuserade på ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium. En del av dessa ämnen är klassade som cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller fortplantningsstörande.

Analysen visade att inget hem var bättre än något annat. Det filippinska sovrummet hade de högsta gifthalterna men de svenska sovrummet innehöll höga nivåer av kvicksilver och bisfenol. Kvicksilver återfinns exempelvis i lågenergilampor  och kan skada nervsystemet.

Bisfenol stör kroppens hormonsystem och finns till exempel i konservburkar och returflaskor. Eftersom Naturskyddsföreningen tittade på endast ett hem per land, går det ej jämföra länderna. Men däremot visar analysen att det finns gifter i alla hem världen över.

På golvet där dammet finns leker våra barn och de är särskilt känsliga för dessa miljögifter speciellt de hormonstörande ämnena. Kemikaliepolitiken måste skärpas och de farliga ämnena måste bytas mot bättre alternativ. Naturskyddsföreningen anser att Sverige bör stödja Danmarks förslag att förbjuda ftalater.

Så vad kan vi enskilda individer göra innan några beslut kommer att tas? Enligt Naturskyddsföreningen är mer dammsugning tyvärr inte lösningen eftersom de minsta partiklarna kommer ut igen via utblåset på dammsugaren. Våttorka istället även ditt hem för att få upp de minsta partiklarna. Att vädra kan också hjälpa.

Källor:

Naturskyddsföreningen:

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>