Därför är en vegetarisk kost förebyggande mot cancer

Cancer är vår nutida mest allvarliga folksjukdom och drabbar var tredje svensk någon gång under sin livstid. De flesta överlever sin cancer idag då sjukvården har utvecklats och nya bättre behandlingsmetoder forskas fram kontinuerligt.

vegetariskkost

Även om sjukvården blir allt bättre bör man se över sina levnadsvanor i fall man vill minimera risken för att drabbas av denna sjukdom. Det finns nämligen en rad olika kost- och livsstilsfaktorer som kan förebygga hälsa och därmed även fungera preventivt mot cancer.

  • Ett BMI-värde under 25
  • Fysisk aktivitet
  • En kost bestående av mycket frukt och grönt
  • Ett begränsat alkoholintag
  • Att välja salt- och fettsnåla livsmedel
  • Avstå från all typ av tobak

Så vad är då ”en kost bestående av mycket frukt och grönt”? Hur fungerar denna faktor förebyggande mot cancer? På vilket sätt kan en vegetarisk kost vara fördelaktig? Det ska jag svara på nu.

Fördelarna med vegetarisk kost kan man dela in i flera undergrupper.

Primära fördelar

Livsmedel 
Det handlar främst om vad det är i den vegetariska kosten som är direkt fördelaktigt, men även sekundärt då en sådan kosthållning utesluter vissa livsmedel.

Fibrer 
Äter man mycket frukt och grönt har man även ett högt intag av fibrer, något som ökar tarmarbetet och tarmens funktion. En tarm som jobbar är tarm som mår bra och det sänker risken för att drabbas av cancer i tjocktarmen, så kallad coloncancer.

Antioxidanter 
Dessa livsmedelsval ger också ett adekvat intag av antioxidanter som är förebyggande för oxidation i tarmen, även här minskar vi risken för tjocktarmscancer som är den tredje vanligaste cancerformen efter bröst- och prostatacancer.

Övervikt
Det krävs även ett stort matintag av en vegetarisk kost för att man ska drabbas av övervikt, eftersom man äter mycket av energisnåla livsmedel. Övervikt är en riskfaktor i sig för en del cancertyper bland annat cancer i magsäcken. Är man normalviktig sjunker riskerna för att drabbas.

Sekundära fördelar

Som jag nämnde tidigare finns det även sekundära fördelar med en vegetarisk kost. En av dem är att man undviker livsmedel så som rött kött. Kött av detta slag kan vara en riskfaktor för tjock- och ändtarmscancer i fall intaget blir väldigt stort under en lång tid. Anledningarna till detta är följande:

  • Rött kött som är processat är energirikt och ökar därmed risken för övervikt.
  • Processat kött innehåller nitrit (nitrosaminer) som är cancerframkallande.
  • En kost bestående av rött kött är även relaterat till mer stekt mat och hårdstekt mat innehåller cancerogena ämnen som heter stekytemutagener.
  • Kött innehåller den typ av järn som kallas för hemjärn. Hemjärn påskyndar bildningen av fria radikaler vilket är negativt. Detta i kombination med ett eventuellt lågt intag av frukt och grönt blir då negativt för att antioxidantintaget(ämnen som stoppar fri radikal bildning) också blir lägre.

Sammanfattning

Vegetarisk mat är alltså bra för att det innehåller mycket fibrer, antioxidanter, är överlag energisnålare än icke vegetarisk kost samt innehåller låga halter av hemjärn och så även stekytemutagener och nitriter.

Glöm däremot inte bort de andra livsstilsfaktorerna så som fysisk aktivitet, att undvika tobak och begränsa alkoholintaget.

En kombination av dessa faktorer kan vara en av de billigaste sjukförsäkringarna du kan ge din kropp.

För även om de vetenskapliga bevisen inte är 100% säkra vad gällande vegetarisk kost och att minimera cancerrisken så talar mycket för att det leder till bättre hälsa. En bättre hälsa är i sig förebyggande för cancer.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>