De som tränar när de är unga har mindre risk för benskörhet som äldre

De positiva effekterna av motion under ungdomstiden verkar sträcka sig längre än man tidigare trott. Nya rön visar att vara fysiskt aktivitet som ung ökar bentätheten och storleken på benen, vilket kan innebära en minskad risk för benskörhet senare i livet. Detta visar en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Omkring 3200 män fick sina ben undersökta och sina motionsvanor kartlagda. Av dessa utvaldes drygt 2300 18-åringar slumpvis för att få hälbenen undersökta av forskare. Hälbenen är särskilt lämpliga att studera eftersom de direkt påverkas av motion, eftersom de tar emot hela tyngden av kroppen.

Man fann att de som aktivt idrottade, och även de som idrottat tidigare i livet, hade högre bentäthet än de som aldrig idrottat.

Forskarna tittade också på bentäthet och struktur i underbenet hos cirka 360 19-åriga män som tidigare sportat men som nu slutat träna. De män som hade haft ett uppehåll på mer än sex år hade fortfarande större och tjockare ben i underbenet än de som aldrig idrottat. Eftersom man vet att ben med större omkrets har mer motståndskraft mot frakturer än smalare ben, är detta ett viktigt fynd.

Forskarna studerade också bentätheten i hela kroppen hos cirka 500 slumpmässigt utvalda 75-åriga män. De som hade utfört tävlingsidrott tre eller flera gånger i veckan någon gång under åldern mellan 10 och 30 hade högre bentäthet i flera delar av kroppen än dem som inte hade tävlingsidrottat.

Forskarna har därför fastställt att det finns ett positivt samband mellan motion medan man är ung och bentäthet och storlek på benen. Sambandet är ännu starkare om man tar hänsyn till vilken typ av idrott man utövat.

Benen är i sin bästa form när du är ung, och om du tränar och belastar dem med din egen kroppsvikt under dessa år har det en stimulerande effekt på deras utveckling. Detta kan vara viktigt för benstyrkan mycket senare i livet också, då det minskar risken för benskörhet.

Källa: Sahlgrenska akademin

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>