Din inställning och dina förväntningar påverkar ditt liv

Fundera en stund över personerna i din bekantskapskrets. Visst finns det någon eller några som du skulle beskriva som mer positiva och glada än andra? Du kan förmodligen även peka ut en och annan pessimist. Hur kommer det sig att vi är så olika? Vad är det som bidrar till det? Och hur påverkas vi av det?

Föreställ dig hjärnan som ett enda stort lager där en obegriplig mängd känslor, tankar, erfarenheter, intryck och impulser har lagrats från födseln till idag. Något av allt detta kan vi, medvetet, plocka fram och använda oss av. Men det mesta påverkar oss omedvetet. Allt vi varit med om i våra liv, det vill säga den sociala-, kulturella- och religiösa miljö som vi växt upp i kommer att påverka oss, liksom vårt genetiska arv. Frågan är bara hur.

Var och en av oss har, utifrån våra tidigare upplevelser och erfarenheter, skapat våra egna unika tankemönster och föreställningar om oss själva och vår omgivning. Våra tankar är så självklara för oss att vi acceptera dem utan att aldrig ifrågasätta dem. Det är lätt att vi låser oss fast i negativa tankebanor och förväntningar som leder till självuppfyllande profetior.

Tänkt dig att du har blivit tilldelad en ny arbetsuppgift. Det första du tänker är: ”det här verkar svårt. Jag kommer aldrig att klara det”. Denna negativa inställning kommer att hämma en del av dina resurser, vilket ökar risken för att du ska misslyckas. Detta misslyckande leder i sin tur till en bekräftelse och förstärkning av din negativa uppfattning om dig själv. Den självuppfyllande profetian kan också utgå från människor i din omgivning. Betraktar de oss som slöa, inkompetenta och odugliga är det lätt att vi uppfyller dessa förväntningar.

Vi gör det som förväntas av oss oavsett om förväntningarna kommer från oss själva eller vår omgivning. För att vinna behöver vi med andra ord också förvänta oss att vi ska vinna.

Ha det i åtanke nästa gång du vill lyckas med något nytt.

Av Tanja Pitkänen

Bild: FreeDigitalPhotos.net

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>