En mångkulturell vänskapskrets gör dig bättre på ditt jobb

Har du vänner med olika etnisk bakgrund och rör dig i mångkulturella kretsar privat? Grattis! Då är du förmodligen en bättre medarbetare på din arbetsplats. En ny studie tyder i alla fall på att så är fallet.

mangfald

Vilka du umgås med på fritiden påverkar faktiskt hur du uppför dig på jobbet, genom att forma ditt sätt att relatera till andra människor. En ny amerikansk studie har visat att de anställda som hade fler vänner med olika kulturell och etnisk bakgrund också hade ett större och mer aktivt nätverk på sin arbetsplats. Detta nätverk kunde dessutom kopplas till att vara en person som presterade mer än vad som förväntades i rollen och var mer tillitsfull inför sina överordnade när detta behövdes.

Är du van att umgås med många olika typer av personer ser du det förmodligen som naturligt att också inkludera flera individer på arbetsplatsen som potentiella samarbetspartners. Ju fler du identifierar som inkluderade i ditt nätverk, desto fler personer hjälper och stöttar du i jobbet. Därmed uppfattas du snart som mer hjälpsam och trevlig än andra – egenskaper som på många arbetsplatser är avgörande i dagens socialt strukturerade samhälle. Att dessutom kunna lita på sina chefer vid förändring och orostider på jobbet är också många gånger en egenskap som värderas högt och gör dig till en bättre presterande anställd.

Företag som vill uppmuntra till större, mer mångkulturella nätverk, kan dock inte bara sätta ihop personer med olika bakgrund i samma grupp: vänskap är nämligen det viktiga i mixen, och vänskap är inget som kan tvingas fram. Däremot kan givetvis vänskap uppstå över tid, om vi bara får chansen att träffa varandra.

Så mingla mera – och gör det över hud-, lands- och kulturgränser!

Källa: The Ohio State University

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>