Ensidiga kommentarer påverkar läsarens åsikt om hälsorelaterade ämnen

När kommentarer som postas på hälsorelaterade nätartiklar är ensidiga kan de påverka läsarens åsikter om ämnet. Det visar en ny kanadensisk studie.

kommentarer

Nästan 1700 deltagare fick läsa en artikel om hemförlossning. Artikeln var en sammansättning av verkliga nyhetsartiklar från olika amerikanska sajter, och var balanserad och neutral. Under artikeln fanns tio verkliga kommentarer som togs från ursprungsartiklarna (dessa var olika till innehåll för de olika deltagarna). En del av deltagarna fick se kommentarer som enbart var positiva till hemförlossning, medan andra bara fick se negativt inställda åsikter. För att utvärdera om personliga berättelser om hemförlossning hade någon effekt lade man även till denna faktor. En grupp deltagare fick se kommentarer som representerade flera olika åsikter, och en kontrollgrupp fick läsa artikeln utan några kommentarer alls.

Efter att ha läst artikeln och kommentarerna fick deltagarna skatta sin åsikt om hemförlossning på en skala 1-100 (extremt negativ till extremt positiv). Trots att alla läste samma artikel så var deras åsikt om ämnet starkt påverkad av kommentarerna: deltagare som såg balanserade kommentarer och de som läste artikeln utan kommentarer uttryckte i genomsnitt 52 på åsiktsskalan, medan det låg på 39 hos den grupp som läst negativa kommentarer, och 63 hos den grupp som läst positiva kommentarer. Kommentarer som skildrade personliga erfarenheter ökade klyftan mellan åsikterna på skalan.

Forskarna anser inte att sajter ska stänga av kommentarfunktionen – men att vi däremot måste vara medvetna om att individers åsikter om hälsorelaterade ämnen ofta behöver ifrågasättas och balanseras:

—Organisationer som vill kommunicera hälsoinformation behöver försäkra sig om att alla synsätt blir representerade så att läsarna kan forma sig egna åsikter. I en del fall kan det till och med vara bra att låta extrema kommentarer få ta plats, om de följs av ett balanserat svar där man klargör fakta.

Det verkar alltså som att redogörelser som ”Det funkade för mig” och ensidiga kommentarer påverkar hur vi ser på hälsorelaterade ämnen – hur balanserad och faktatung en artikel än är. Detta är viktigt att känna till idag, då debatten om kost ofta är väldigt ensidig i sociala medier, och där pseudovetenskapen tar större plats och hörs mer än vetenskapen.

Studien: H. O. Witteman, A. Fagerlin, N. Exe, M.-E. Trottier, B. J. Zikmund-Fisher. One-Sided Social Media Comments Influenced Opinions And Intentions About Home Birth: An Experimental Study. Health Affairs, 2016; 35 (4): 726 DOI: 10.1377/hlthaff.2015.1382

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>