Fetma som symtom: olika orsaker kräver olika behandling

Forskare i Storbritannien har upptäckt att människor som kategoriseras som feta faktiskt kan delas upp i sex olika grupper. En angelägen diskussion kring viktminskning har påbörjats i och med studien, och man anser att varje grupp behöver sitt eget tillvägagångssätt för att på ett säkert sätt kunna behandla orsakerna till fetman.

fetma

I undersökningen samlade man data från 4144 patienter med fetma från en tidigare studie, och tittade på varje deltagares ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk status samt hälsobehov och livsstil. Utifrån detta kunde man dela upp dem i sex grupper:

1. Unga män som konsumerade mycket alkohol
Trots övervikten fann man att den här gruppen ofta höll på med hälsosamma beteenden (t ex gick till gymmet eller var icke-rökare), bortsett från den höga alkoholkonsumtionen. De promenerade dessutom mycket oftare än medelmåttet.

2. Medelålders personer som var olyckliga och led av ångest
Den här gruppen bestod främst av kvinnor, hade dålig psykisk hälsa, och hade sömnsvårigheter, ångest, depression och trötthet. De hade dock lägst alkoholkonsumtion och tränade regelbundet.

3. Äldre, lyckliga, personer med fysisk sjukdom
En grupp med hög förekomst av kroniska sjukdomar (t ex reumatism, diabetes och högt blodtryck), men som också visade låga nivåer av ångest och depression.

4. Yngre hälsosamma kvinnor
Den största gruppen i studien. Dessa kvinnor sysselsatte sig också med hälsosamma beteenden, liknande grupp 1 (men utan alkoholkonsumtionen).

5. Välbärgade och hälsosamma äldre
I den här gruppen var det många som hade högt blodtryck och konsumerade mer alkohol än i medelsnitt, men de hade också en del hälsosamma vanor.

6. Individer med mycket dålig hälsa
Den här gruppen hade högst nivåer av smärta och trötthet, och hade oftare kroniska sjukdomar och även högst BMI. De var också ekonomiskt utsatta.

Författarna till studien har inte kommit så långt i hur man ska kunna tackla svårigheterna i de olika grupperna, men det finns några uppenbara åtgärder: till exempel i den första gruppen där man konsumerade stora mängder alkohol, så kan dessa män dra stor nytta av att få hjälp med sitt drickande, med viktminskning som en bonus. För de som är olyckliga och lider av ångest kan terapi tillsammans med extra fysisk aktivitet hjälpa.

Det är alltså viktigt att förstå att fetma inte är ett enkelt problem, utan ofta ett symtom på något annat, och att den långsiktiga lösningen ofta inte alls handlar om kost och träning, utan om fler faktorer.

Källa

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>