Fetmaoperationer – lösningen på välfärdssjukdomarna?

Sjuklig övervikt är ett ökande problem i Sverige och världen. Enligt statens folkhälsoinstitut led 13-14 % av den svenska befolkningen av fetma 2010 (1). Ett allt mer frekvent använt behandlingsalternativ för patienter med sjuklig fetma är kirurgi. Denna behandlingsmodell har visat sig minska dödligheten och utvecklandet av fetmarelaterade följdsjukdomar, och ger därmed direkta kostnadsbesparingar för sjukvården (2).

gpb

I Europa och Sverige är den vanligast använda tekniken laparaskopisk operation med gastric bypass (GBP). Vid operationen förminskas magsäcken till en liten ficka som rymmer ca 30 ml. Viktnedgången beror på två olika processer. Framförallt förminskas magsäcken så mycket att patienterna endast kan inta mycket små portioner, 1-2 dl per måltid. Förutom detta försämras möjligheterna till spjälkning och absorption. Dels genom att magsyra inte längre kan denaturera proteinstrukturer dels genom att maten blandas sämre med bukspott och galla. Så långt allt gott.

Men vad är det som lett patienterna fram till ett läge där denna riskfyllda operation utgör det enda kvarstående alternativet? Övervikt orsakas, som vi alla vet, av ett för högt intag av energi i förhållande till förbrukning av energi. Vi vet också att det inte bara är att äta mindre. Orsakerna till överkonsumtion av mat är många; ångestdämpning, valmöjligheter, ekonomi, tidsbrist eller okunskap med mera.

Vad får alla dessa individer för hjälp? En stor källa till informationshämtning är media. Vi matas hela tiden med olika dieter som bidrar till fullständig förvirring. Var det kolhydraterna eller fettet man skulle passa sig för denna vecka? När man har provat alla dessa dieter, ja då har man ju provat ALLT. Och ingenting händer. Möjligen stiger siffrorna på vågen något istället. Efter några år av detta kan jag förstå att man blir less och förtvivlad och tar till det som funkar för de allra flesta. Operation. Och sen behöver man inte anstränga sig eller? Jo – för att operationen ska ha önskad effekt över tid måste patienterna förändra både livsstil och ätbeteende. Alltså det som orsakat problemen under många års tid. Om man fortsätter att fylla sin lilla magsäck med ohälsosamma livsmedel kan detta leda till utebliven viktnedgång och samtidig näringsbrist. Det har visat sig att många av de nutritionsrelaterade komplikationer som uppstår efter GBP beror på att man inte följer kostråd, samt uteblivna livsstils-förändringar (3).

Men vilka är alternativen då? Man kan till exempel träffa en dietist eller kanske en psykolog för att på ett seriöst sätt lägga om livsstilen för att få långsiktiga och hållbara resultat. Jag säger inte att det skulle ha hjälpt alla, långt ifrån, men det borde vara i den änden man börjar.

Det är viktigt att alla får den hjälp de önskar. Vägarna till viktnedgång är många, och samma metod passar inte alla. Vill man träffa dietist ska man få göra det (helst direkt medan motivationen finns och innan man dragit på sig fler följdsjukdomar) och vill man opereras ska man få göra det, men då är det viktigt att förberedelserna och den postoperativa behandlingen blir bättre än vad den är idag!

Källor:

1. Statens folkhälsoinstitut

2. Fried M, Hainer V, Basdevant A, et al. Interdisiplinary guidelines on surgery of severe obesiy. Obesity Facts 2008; 1: 52-59

3. Scott A. Shikora, Julie J. Kim and Michael E. Tarnoff, Nutrition and Gastrointestinal Complications of Bariatric Surgery: Nutr Clin Pract 2007 22: 29

Av Elin Johansson

Leg. dietist
www.dietistkonsult.nuBild: Livskick

Mer att läsa

4 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>