Förbättra koncentration och minne med fet fisk och fibrer

Vissa fiberrika bröd förbättrar uppmärksamhet och arbetsminne jämfört med samma mängd vanligt vitt bröd. En annan studie visar att omega 3-fettsyror från fisk också inverkar positivt på vår kognitiva förmåga.

fetfiskochfibrer

Glukoskurvans stabilitet avgör

Med rätt frukost kan vår mentala kapacitet förbättras i flera timmar, visar en studie gjord i Lund. En fördel är att man får ett lågt, men långvarigt glukospåslag i blodet. Kroppen mår bra av en sådan här stabil och utdragen glukoskurva.

I studien använde man sig av ett vitt bröd som berikats med en guargummifiber, vilket gör kolhydraterna i brödet ”långsammare”, för att få den önskade glukoskurvan. En liknande effekt kan uppnås i andra kolhydratrika livsmedel än bröd och med andra viskösa kostfiber, som t ex finns i bland annat korn och havre.

Det vanliga vita brödet, däremot, ger ett kraftigt och förhållandevis kortvarigt sockerpåslag. Det gör att vi presterar sämre. Inte ens omedelbart efter måltid är det någon vinst med att ha ätit vitt bröd.

Höga sockernivåer stressar kroppen

Skillnaden blev som störst i det sena förloppet efter frukost, efter att sockerkoncentrationen i blodet har börjat dala. Även om hjärnan behöver socker för att kunna arbeta tycks en hög glukosstegring, vilket vitt bröd omedelbart resulterar i, inte ge någon positiv effekt – vilket förvånade forskarna. En för hög sockernivå tycktes istället göra kroppen stressad.

Testerna gjordes på friska, medelålders personer. Trots att försökspersonerna i studien hade normal glukosreglering kunde man se att de personer som hade bättre glukostolerans, alltså bättre förmåga att reglera glukosnivåerna i blodet, presterade bättre på kognitionstesterna. Nedsatt glukostolerans kan innebära ökad risk för diabetes.

– Alla kan påverka sin kognitiva förmåga och motverka ett negativt förlopp med hjälp av maten, betonar Anne Nilsson.

Fisk och kognition

Fet fisk, som lax, sill och makrill, innehåller rikligt av de särskilda omega-3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför ville man även studera om det fanns samma koppling till minne och kognition, även när det gäller fisk.

Och det gjorde det. Efter bara fem veckor intag av fiskolja presterade försökspersonerna signifikant bättre på tester av arbetsminnet. Dessutom sänktes triglyceriderna och blodtrycket.

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet

Bilder: Pixabay

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>