Förlängt undantag för dioxiner i fisk

Några fisksorter som fiskas i Sverige innehåller för höga halter av dioxiner än vad EU:s regler tillåter.

Dioxiner är en giftig miljöförorening, som påverkar både hälsan och miljön. Utsätts individer för höga halter av dioxin under lång tid kan detta leda till att immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantingsförmågan påverkas. Dioxiner kan även påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, samt orsaka cancer. Dioxiner bildas vid bland annat förbränningsprocesser som exempelvis sopbränning. Dessa sprids sedan ut i vår miljö.

Dioxinet förs över till foster via moderskakan eller till spädbarn via amning. Barn är mer känsliga för dioxiner, och därför har det satts rekommendationer för barn, kvinnor i fertil ålder samt gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter oftare än 2-3 gånger per år. Rekommendationen gäller för strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern och röding från Vättern. Däremot skall det också beaktas att dioxiner lagras i kroppen och att det på så sätt kan vara för sent att undvika dioxiner när man väl är gravid. Dioxiner är fettlösliga och finns förutom i fisk även i kött och mejeriprodukter.

EU har satt upp gränsvärden för hur mycket dioxiner livsmedel får innehålla. Fet fisk från Östersjön, Vättern och Vänern innehåller dioxin över gränsvärdena. Att Sverige har undantag från det uppsatta gränsvärdet är att det finns sedan länge uppsatta kostråd och att vi får i oss små mängder av den fisk som är förorenad. Fisken får endast säljas i Sverige. Regeringen har nu de senaste dagarna beslutat att förlänga undantaget. Undersökningar har dock visat att kostråden från Livsmedelsverket är relativit okända för de flesta i Sverige – de flesta tror att kostråden endast riktar sig till gravida.

Orsaken till att regeringen har förlängt undantaget har baserat på tre olika faktorer: hälsa, miljö och jobb. Regeringen vill nu ge ut bättre information till dem som är i riskzonen, de skall även se till så att utsläppen minskar. Dessutom gäller detta undantag för flertal fiskare, som skulle vara utan jobb om inte undantaget fanns.

Men är detta rätt beslut? Vågar vi tro på att informationen nås ut? Kommer de arbeta aktivt med denna fråga? Vad tror du?

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

Bild: Paul / FreeDigitalPhotos.net

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>