Forskare identifierar ”sista droppen” som kan leda till självmordstankar hos unga

Oro för exempelvis akne, relationer och skolarbete är faktorer som kan bidra till självmordstankar hos unga personer, enligt en ny studie från Storbritannien. Faktorerna kan inte ses som en direkt orsak till självmord, men de kan fungera som ”sista droppen”  – särskilt om de kombineras med andra svårigheter, som långvariga problem i familjen, psykisk ohälsa, sorg eller mobbning.

sjalvmord

Bild: Pixabay

—Många av de här ”sista droppen”-faktorerna är generellt vanliga hos unga människor, men kan inte i sig själva användas för att förutse självmordsrisk, understryker författarna till studien. Däremot kan det hjälpa familjer och vårdgivare att upptäcka om det finns en risk att den unga vill skada sig själv.

Tidigare forskning har indikerat att faktorer för självmord hos vuxna inkluderar bland annat depression, social isolering, och missbruk. Den aktuella studien fokuserade på riskfaktorer hos unga. Forskarna valde ut 130 fall i studien och fann att:

 • 36 % hade någon typ av kroppsliga besvär, vanligtvis akne eller astma. De unga som led av akne behövde medicinsk hjälp för detta, och hudproblemen kunde ofta kopplas till social isolering.
 • 27 % upplevde press i och oro för skolan: särskilt oro för prov var vanligt, även om man inte lade märke till det just då. Fyra dödsfall skedde på samma dag eller dagen efter ett prov.
 • 22 % hade varit mobbade: en del hade blivit mobbade inom tre månader före sin död, och i många fall hade mobbningen skett tidigare i barndomen.
 • 28 % hade erfarit någon form av förlust av en familjemedlem eller vän.
 • Ungefär en tredjedel hade problem i familjen.
 • 15 % hade drabbats av barnmisshandel i familjen eller vanvård.
 • 26 % drack överdrivet mycket alkohol.
 • 54 % hade tidigare skadat sig själva på något sätt, några av dem inom en vecka före sin död.
 • Mer än en fjärdedel hade uttryckt att de hade haft självmordstankar, många av dem på samma dag som de dog.
 • 12 % hade sökt på nätet efter metoder att ta sitt liv.
 • Några hade fått en diagnos för psykisk ohälsa, men 61 % hade ingen diagnos.
 • 43 % hade inte varit i kontakt med vården alls.

Enligt amerikansk forskning är riskfaktorerna liknande för unga i USA, där självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland tonåringar och unga i åldrarna 15-24 år (vilket orsakar fler än 5 000 dödsfall per år). I Sverige är suicid den vanligaste dödsorsaken för män i åldersgruppen 15-44 år. Dessutom sker det ungefär 15 000 självmordsförsök varje år i Sverige. En av författarna till studien säger:

—De här unga människorna som dött genom självmord hade självmordstankar, och kommunicerade detta till andra; familj, vänner eller vården. Det visar tydligt att många av dem bad om hjälp. Sådant ska tas väldigt allvarligt och hanteras med medkänsla. De flesta som tagit sina liv hade ingen formell diagnos för psykisk ohälsa, men det betyder inte att de inte led av psykisk ohälsa. Många unga känner skam för att erkänna att de har problem, vilket kan hindra dem från att be om hjälp.

När det handlar om självmord hos unga är det ”många bäckar små”-tänket som gäller, enligt författarna: en ung person som lider av någon eller några av riskfaktorerna och ovanpå det oroar sig för vad som kan ses som ”vardagliga problem” kan alltså drabbas av självmordstankar. Att som vuxen vara medveten om möjliga riskfaktorer, vilket även inkluderar utlösande faktorer som i studien nämns som ”sista droppen” kan vara viktigt för att förhindra självmord.

Studien finns att läsa här.

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>