Forskning kartlägger hur media formar fördomar mot fetma

Ny amerikansk forskning visar hur media formar vår uppfattning om fetma. Nyhetsrapporter om att fetma är en folkhälsokris, som uppkommit av dåliga personliga val, kan förvärra fördomar mot feta på flera nivåer.

media

I studien gjordes tre experiment där deltagarna fick läsa verkliga nyhetsartiklar som framställde fetma på olika sätt. Detta för att se om de kunde förändra deltagarnas attityder. De olika typerna av ståndpunkterna var:

  1. ”Fat Rights”fettacceptans – en betoning på uppfattningen att fetma är en positiv kroppsform som uppmuntrar till mångfald, och att diskriminering och fördomar är oacceptabelt.
  2. ”Health at Every Size”hälsa oavsett storlek – en betoning på faktumet att fettprocent endast har en svag koppling till hälsan, så länge man tränar och gör hälsosamma kostval (det vill säga: man kan vara både vältränad och tjock). Den här synvinkeln uppmuntrar människor att fokusera mindre på vad vågen visar och mer på att röra på sig och äta hälsosamt.
  3. ”Public Health Crisis”folkhälsokris – som ser på fetma som en kris som kräver ett ingripande från regeringen.
  4. ”Personal Responsibility”personligt ansvar – som antyder att det är dåliga val (gällande kost och träning) som gör folk feta (istället för gener och sociala faktorer).

Deltagarna fick alltså läsa verkliga nyhetsartiklar som representerade de olika ståndpunkterna. Sedan fick de se bilder på kvinnor med varierande kroppsstorlek, och vid varje bild skulle de ta ställning till om en kvinna kunde vara hälsosam vid denna storlek.

Forskarna fann att det var möjligt att förändra deltagarnas attityder kring överviktiga kvinnor. De som läste artiklar om ”health at every size” (2) eller ”fat rights” (1) svarade betydligt oftare att överviktiga kvinnor kunde vara hälsosamma i sin vikt, jämfört med deltagare som läste artiklar om ”public health crisis” (3) eller ”personal responsibility” (4). Deltagarna var en aning villiga att säga att en fet kvinna kunde vara hälsosam i sin vikt, men resultaten var inte statistiskt signifikanta i alla experiment. Det var bara ”fat rights”-artiklar som minskade fördomarna hos deltagarna – även efter att samtliga deltagare genomgått en utbildning som skulle ta kål på myterna om att fetma är farligt.

Enligt forskarna visar resultaten att det inte räcker med att bara rapportera att människor kan vara både feta och hälsosamma för att minska fördomar. David Frederick säger:

—Det här är oroande eftersom det finns omfattande bevis för att viktbaserad stigma påverkar både hälsan och möjligheterna i arbetslivet negativt.

Studiens slutsats visar att det råder ett inneboende förakt mot fetma, vilket gör att attityder som diskriminerar feta människor fortgår – trots att en del forskning visar att en människa kan vara fet och hälsosam. Även om det inte är helt planlagt hur det ligger till med detta, är huvudpoängen att eftersom stigma kring fetma i sig är en hälsorisk och ett hinder för att samhället stöttar individer till hälsosamma val. Ståndpunkten ”fat rights” har en viss funktion som kan ge ett skydd mot de negativa konsekvenserna som stigma medför.

Studien: David A. Frederick, Abigail C. Saguy, Kjerstin Gruys. Culture, health, and bigotry: How exposure to cultural accounts of fatness shape attitudes about health risk, health policies, and weight-based prejudice. Social Science & Medicine, 2015; DOI:10.1016/j.socscimed.2015.12.031

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>