Fysisk och psykisk ohälsa ofta sammankopplat

Mycket tyder på att det finns starkt samband mellan fysiska och psykiska sjukdomar. En ny studie visar att en tredjedel av de tonåringar som lider av minst en fysisk åkomma också är drabbade av en psykiatrisk eller psykologisk sjukdom. Förhoppningsvis kan forskningen leda till bättre vård på båda områdena i framtiden.

psykisk_fysisk

Tidigare forskning har visat att vuxna personer som mår psykiskt dåligt ofta också har kroppsliga besvär av något slag. I en ny rapport har korrelationen också hittats bland ungdomar: 35% av de studerade personerna mellan 13 och 18 år led av minst en sjukdom av varje kategori. Starkast samband fanns mellan affektiva sjukdomar (som depression) och problem relaterat till matsmältningssystemet och magens funktion. När det gäller ångestbesvär led tonåringarna ofta av led- eller hjärtsjukdomar, och ätstörningar kunde kopplas till fysiska sjukdomar som leder till olika anfall (såsom epilepsi). Det verkar alltså finnas specifika mönster för hur psykisk ohälsa kopplas till fysisk – även när faktorer såsom ålder, kön och socioekonomisk status räknats bort.

Den aktuella studien var uppbyggd för att enbart hitta samband och kan därmed inte svara på om det finns någon orsak-verkan-mekanism bakom resultaten. Eftersom korrelationen är så stor bör dock framtida forskning försöka hitta sådana mekanismer, och leta efter både biologiska och psykologiska riskfaktorer. Lyckas man med detta skulle man kunna ta fram vårdrutiner som vilar på tvärvetenskaplig grund och tar hänsyn till både den psykiska och fysiska hälsan på ett bättre sätt. Förhoppningsvis skulle detta leda till bättre vård generellt – och även bättre kunna förebygga långsiktiga effekter för de drabbade.

Källa: University of Basel

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>