Glädje är smittsamt – men inte depression

”Delad glädje är dubbel glädje” har vi hört förr. Men nu visar en ny studie dessutom att glada vänner minskar risken hos tonåringar att drabbas av depression, och minskar dessutom tiden för återhämtning. En viktig upptäckt är också att unga som umgås med deprimerade bekanta inte löper större risk att själva drabbas.

gladje

Forskningen, utförd på en stor grupp high school-studenter i USA, är baserad på matematiska modeller för att se hur sinnestämningar sprider sig mellan olika personer (på liknande sätt som man gör med smittsamma sjukdomar). Varje ungdom klassificerades som antingen deprimerad eller inte, utifrån en skala för klinisk diagnos av depression, och sedan studerade man nätverk av individer.

Det visade sig att depression inte sprider sig i nätverket, däremot minskar risken att utveckla psykisk ohälsa markant av att ha tillräckligt många vänner med gott humör. Dessutom blev de med många friska vänner betydligt snabbare friska själva om de väl drabbats. Rent matematiskt slog forskarna fast att en tonåring med fem eller fler vänner utan mentala problem halverar sin risk att insjukna i depression. Har du tio friska vänner har du som är deprimerad dubbelt så stor chans att bli helt frisk själv, jämfört med någon som ”bara” har tre glada vänner. Den matematiker som lett studien konstaterar att detta är en ovanligt stark effekt att se i en studie av denna typ.

Forskningen visar därmed att om vi på olika sätt kan uppmuntra till fler vänskapsband mellan tonåringar, kan vi minska problem med depression hos människor. Exempel som samhället skulle kunna bidra med är t.ex. ungdomsklubbar och andra platser där barn och unga får tillfällen att mötas och bli vänner.

Exakt vad i de sociala banden som gör deras effekt så god återstår att utreda, men eftersom man kunnat visa att depression inte ”smittar av sig” är sådana åtgärder helt riskfria – och kan dessutom bli enkla och kostnadseffektiva.

Källa: University of Warwick

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>