Gör vikten mindre viktig – för förbättrad hälsa hos alla

Genom att arbeta bort det stigma som existerar kring övervikt hos allmänhet och sjukvårdspersonal kan välmående förbättras för en större grupp människor. Denna slutsats drar en ny studie av synsätt på vikt i relation till livstilsförändring och hälsoförbättring.

vikt

Forskningen visar att en normativ (och därmed stigmatiserande) syn på personers kroppsvikt inte lyckas förbättra hälsan hos den stora majoriteten av människor. Viktens påverkan på hälsa överdrivs för de individer som är överviktiga (de antas vara ohälsosamma), medan den inte anses spela någon roll för normalviktiga personer (de antas vara hälsosamma). Forskarna menar att deras resultat visar att det vore oetiskt att fortsätta rekommendera viktnedgång, speciellt som vi vet konsekvenserna kan bli negativa, i form av hälsofarlig jojobantning eller olika former av psykisk ohälsa. Att motarbeta det stigma som finns kring vikt gör också att fler människor vågar söka rätt vård, vilket leder till en förbättrad hälsa i samhället som stort.

Författarna (och vi på Livskick) önskar att vården och samhället ska:

1. Sluta stigmatisera vikt

Utbilda vårdpersonal i ett inkluderande synsätt, se till att behandlingar passar människor av alla storlekar och informera människor om vilka kommentarer som stigmatiserar.

2. Ifrågasätta den egna kroppsuppfattningen

Sluta skylla på kroppen när det kommer till fysisk och psykiskt välmående. Utmana samhällets ideal och motverka orealistiska diton.

3.  Hålla utkik efter skam

Ingen ska känna skam över eller hat mot sin egen kropp! Definiera ”skönhet” på nya och fler sätt.

4. Ändra fokus från utseende till helhet

Fokusera på vad som händer i kroppen istället för att titta på hur enskilda ser ut. (Detta gör att sjukdomar lättare kan upptäckas och förebyggas!)

5. Leta efter tecken på försämrat psykiskt välmående

Kom med förslag på saker som kan underlätta stress och öka välbefinnande – och begränsa inte detta till mediciner eller andra fysiska åtgärder.

6. Upptäck psykologiska tecken på ett ohälsosamt ätande

Istället för BMI, fokusera på vikt över tid för att upptäcka onaturliga ökningar eller minskningar. Beröm inte viktnedgång! Påpeka inte genast viktuppgång!

Om underliga viktförändringar upptäcks, försök koppla dem till kontext och känslor i situationen för att upptäcka kopplingar mellan psykisk och fysisk hälsa.

7. Ge tips om viktnedgång med en helhetssyn

Om någon ber om råd för att gå ned i vikt: tala även om känslomässiga, sociala, andliga och näringsmässiga aspekter, inte enbart kilon.

8. Hitta faktorer för bibehållen hälsa

Identifiera vad som fungerar på lång sikt – och underlätta för dessa faktorer att fungera i livets olika faser

9. Prata om mat utifrån faktiska behov

Sluta tänk på mat som ”bra” eller ”dålig”, ”nyttig” eller ”onyttig”. Ta bort alla moraliska övertoner kring mat och ätande och fokusera istället på fakta som hunger, välbefinnande och hur kroppen känns efter att ha ätit olika saker.

Källa: The Weight-Inclusive versus Weight-Normative Approach to Health: Evaluating the Evidence for Prioritizing Well-Being over Weight loss (Journal of Obesity, 2014)

Bild: Pixabay

Mer att läsa

12 kommentarer

  1. 4

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>