Hälsa och livslängd i ett socialt perspektiv

Att ha goda sociala relationer kan vara minst lika viktigt för livet som att sluta röka eller gå ner i vikt. En amerikansk studie visar att personer med starka sociala relationer har 50 % lägre risk att dö för tidigt än personer utan stöd.

Denna översiktsstudie tittade på 148 tidigare studier som omfattade mer än 308 000 personer. Man fann att brist på positiva sociala relationer kan motsvara rökning av upp till 15 cigaretter om dagen. Låg social interaktion kan vidare innebära att ha en hälsa motsvarande en alkoholists, vara mer skadligt än att inte träna och vara dubbelt så farligt som fetma. Sociala relationer hade också en större inverkan på för tidig död än att ta medicin för högt blodtryck, och var mycket viktigare än exponering för luftföroreningar.

Redan kända faktorer som påverkar livslängden är givetvis fortfarande lika viktiga, men forskarnas slutsats var att man heller inte får glömma bort det sociala perspektivet – som nu alltså visat sig vara mycket viktigare än man tidigare trott.

Detta ämne har varit i mina tankar länge – hur värdefullt det är med ett fungerande socialt kontaktnät. Att inte vara ensam, eller framför allt inte känna sig ensam. Ta vara på de vänskaper och familjerelationer du har som är uppbyggande och givande, och jobba på att få dem att fungera. Det är värt det.

Bild: photostock / FreeDigitalPhotos.net

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>