Hälsofarligt med ftalater i t-tröjor

Textilproduktionen har alltid varit uppmärksammad med exempelvis de sociala villkoren. Men på senare år har det även utförts granskningar av kemikalieanvändningen. Flertalet studier har framtagits och har uppmärksammats i media. Naturskyddsföreningen och PLUS har utfört studier på kläder. Denna artikel kommer att beröra t-tröjors plasttryck som har omnämnts i media de senaste åren. Ett flertal tröjor med mjuka plasttryck innehåller nämligen hälsoskadliga ftalater.

t-trojor

Ftalater används bland annat som mjukningsmedel i plast, och kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Vid analyser av blod, bröstmjölk och urin har det påträffats ftalater. Ftalater är en av våra vanligaste föroreningar i miljön. Ftalater medför störningar på hormonsystemet som i sin tur kan leda till fertilitet och cancer. Exponeringen har även sammankopplats med allergi och astma.

Naturskyddsföreningen undersökte 2008 plasttrycket i 20 t-tröjor och fann att i 19 av dem fanns ftalater. Två ftalater som fanns i höga doser är DEHP (dietylhexylftalat) och BBP (butylbensylftalat), dessa klassas av EU som hälsofarliga och är förbjudna i bland annat leksaker om halten överstiger 0,1 procent. De finns även upptagna på kandidatlistan till kemikalieförordningen REACH, en lista över särskilt farliga ämnen. Företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent DEHP och BBP skall tydligt ange att ämnena ingår i produkten. I undersökningen som Naturskyddsföreningen utförde hittades en tröja där dess plasttryck bestod av 22 procent DEHP.

För att undvika ftalater – välj bort tröjor med plasttryck eller välj tröjor som är miljömärkta. Vissa tröjor med tryck behöver inte bestå av plast utan tillverkaren kan ha använt sig av textilfärg istället. Miljömärkta kläder får inte ha tryck med ftalater men en sak som är bra att tänka på är att andra kemikalier behövs vid tillverkning av kläder. Men dessa kemikalier har så liten påverkan som möjligt på oss människor och miljön.

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

  • Kemikalieinspektionen
  • Naturskyddsföreningen
  • Naturskyddsföreningen

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>