‘Hälsotidningar’ för män visar (också) osunt fokus på utseende – och bidrar till ohälsa hos män

Forskning har visat att många kvinnor tränar för att förändra sitt utseende – men kan detta gälla för män också? En del studier visar att män generellt tränar för att få en väl fungerade och stark kropp, och att män ofta anser att ‘snygghet’ är ett kvinnligt bekymmer och inte är lämpligt som mål för män. Ändå ökar tidningar som Men’s Health stadigt sin försäljning – tidningar som regelbundet skriver om och visar innehåll som fokuserar på mäns utseende.

Den vältränade (oftast vita) manskroppen, som visas i t ex Men’s Health, har lite kroppsfett, en muskulös hårlös överkropp, definierade magmuskler, fylligt hår på huvudet, och distinkt markerad haka. Istället för att fokusera på kondition eller prestationsförmåga, fokuserar tidningarna på att ‘hjälpa’ män att utseendemässigt bygga den här typen av kropp. Med uppmaningar som ”Bli av med magen!”, riktar tidningarna läsare mot mål som handlar om att uppnå den ideala manskroppen.

Manligt vs kvinnligt

Den här typen av tidningar skiljer sig inte från tidningar riktade till kvinnor gällande att uppnå en snyggare kropp. Den ideala manskroppen är dock inte riktigt som den ideala kvinnokroppen. Kvinnor ska bygga starka men osynliga muskler; män ska sträva efter synliga (men inte för stora) muskler. Kvinnor ska fokusera på underkroppen (höfter, lår, ben och mage); män ska bygga överkroppen – med ett synligt sexpack.

Den ideala manskroppen förknippas, till skillnad mot den kvinnliga, också med egenskaper som t ex ekonomisk framgång. I bilder som visas i tidningar porträtteras mannen (med idealt utseende) inte bara attrahera kvinnor, utan framställs även som i en maktposition, som någon som är på toppen av hierarkin. Indirekt ges löftet att om mannen uppnår det rätta utseendet så kommer han också att nå ekonomisk framgång.

Idealkroppen inte sund

Man har sett att bilder på den ideala manskroppen kan ha en positiv effekt genom att främja viktkontroll med träning och kost. Men som en forskare skrev: Idealet är ”extremt låg kroppsfett” och därför är det ”inte som ett resultat av en balanserad kost och måttlig träning”. Precis som i tidningar riktade mot kvinnor är den maskulina kroppen som visas i t ex Men’s Health orealistisk. En studie från 2016 framhåller att inte ens modellerna själva kan uppfylla skönhetsidealet. De presenteras som statyer, i ett perfekt ljus, sminkade och retuscherade bortom igenkännande.

Tidningarna uppger att det krävs disciplin och hårt arbete för att få den här kroppen, men att det går om läsaren bestämmer sig och tar ansvar. Även om det gärna presenteras i ett positivt ljus kräver byggandet av det manliga skönhetsidealet ett strikt leverne avseende kost och träning. Forskare misstänker att detta kan leda till ett alltför stort fokus på kroppens utseende, med stört ätbeteende, användning av steroider och andra prestationshöjande kosttillskott, överträning, kosmetisk kirurgi, och andra relaterade beteenden hos män.

Man vet att kvinnor som exponeras för bilder av magra, vältränade kvinnokroppar oftare upplever missnöje med den egna kroppen. Forskare har också avslöjat att exponering för bilder av muskulösa manskroppar ökar missnöje med den egna kroppen hos män, särskilt för unga män. Män i yngre 20-årsåldern mår sämre över sina egna kroppar när de ser muskulösa och vältränade män på bilder som de i exempelvis Men’s Health – jämfört med bilder som visar bodybuilders med stora muskler. Forskning visar också att män över 40 år visserligen inte har samma bekymmer med utseendet och oftare tränar för att orka mer istället för att uppnå ett utseendeideal, men att den underliggande uppfattningen verkar vara att pressen att man borde vilja – och jobba för att – se ut som idealet finns oavsett ålder.

Pengar, pengar, pengar….

Om man vet att exponering för den ideala kvinnliga kroppen är nedbrytande för kvinnor, varför fortsätter man att främja mäns hälsa på samma sätt? Det enkla svaret är att tidningar existerar i en kommersiell miljö och måste sälja för att överleva (det handlar alltså inte så mycket om hälsa). Så länge konsumenten fortsätter att köpa, kommer tidningarna fortsätta sälja.

Så varför köper konsumenten dessa tidningar? För att man lockas av hoppet om att en dag bli nöjd med sin kropp. Bilden av en ideal kropp i en tidning förstärker känslan av att man måste uppnå den ultimata formen, vilket i sin tur gör att konsumenten luras att tro att det tidningen erbjuder är lösningen. Konsumenten fortsätter att sträva mot den ideala kroppen och tidningarna fortsätter att håva in pengar.

Funktion framför yta

En bra strategi för att främja hälsa på riktigt skulle vara att fokusera på funktionalitet istället för på utseende. Artiklar och bilder som är riktade mot att uppmuntra läsaren att ha mer energi, vara lyckligare, prestera bättre mentalt, eller till och med att bli duktig på en idrott, skulle kunna motivera både män och kvinnor till träningsglädje. Det skulle betona individuella metoder och mål istället för att bygga en trångsynt och socialt förstärkt kroppsform. Funktionella kroppar gör att både män och kvinnor uppskattar, inte ogillar, sig själva som hälsosamma och framgångsrika personer.

Textkälla: Psychology Today

Litteraturkällor

Arbour, K. P., & Martin Ginis, K. A. (2006). Effects of exposure to muscular and hypermuscular media images on young men’s muscularity dissatisfaction and body dissatisfaction. Body Image, 3, 153-161.

Hervik, S. E., & Fasting, K. (2016). ‘It is passable, I suppose’ – Adult Norwegian men’s notions of their own bodies. International Review for the Sociology of Sport, 5(7), 800-816.

Labre, M. P. (2005a). Burn Fat, Build Muscle:
A Content Analysis of Men’s Health and Men’s Fitness. International Journal of Men’s Health, 4(2), 187-200.

Labre, M. P. (2005b). The male body ideal: perspectives of readers and non-readers of fitness magazines. Journal of Men’s Health and Gender, 2(2), 223-229.

Lawrence, S. (2016). Racialising the ‘great man’: A critical race study of idealized male athletic bodies in Men’s Health magazine. International Review for the Sociology of Sport, 5(7), 777-799.

Ricciardelli, R., Clow, K. A., & White, P. (2010). Investigating hegemonic masculinity: Portrayals of masculinity in men’s lifestyle magazines. Sex Roles, 63, 64–78.

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>