(H)järnkoll på något viktigt

Statistiken är skrämmande. På flera plan. Det jag skriver om är psykisk ohälsa – så vanligt, men så stigmatiserat. Därför är det toppen när människor och organisationer engagerar sig för att den psykiska hälsan ska vara med på dagordningen, och framför allt att kunskapen sprids.

Hjärnkoll är en kampanj som drivs gemensamt av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Målsättningen är att förändra negativa attityder och öka kunskapen om psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Värt att nämna är att det är ett regeringsuppdrag som pågår 2009-2011, gå gärna in på www.hjarnkoll.org.

I Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa. Det innebär att de flesta av oss kommer i kontakt med den, på ett eller annat sätt. Kanske är du själv drabbad, kanske har någon i din närhet erfarenhet av det. Fundera själv på hur din erfarenhet av psykisk ohälsa (egenupplevd eller närståendes) har färgat din uppfattning.

Visste du att var femte person i Sverige inte kan tänka sig att bjuda hem någon som är psykiskt sjuk? Är inte det lite lustigt? Om någon bryter benet, stänger vi dörren då också? Att tala öppet om psykisk ohälsa, ja till och med visa nyfikenhet för det, kan vara ett sätt att närma oss en normalitet kring det hela. För att det finns som sagt myter på området.

Än mer intressant är myten om att en psykisk sjuk person aldrig blir frisk. Ungefär som att gå med gipsat ben. Hela livet.

Min uppmaning till er är: skaffa hjärnkoll på läget! Min egen erfarenhet av psykisk ohälsa har gjort att alla uppfattningar fick omprövas – jag tror nästan att alla myter som finns på området var sanna för mig. Tur att man lär sig av livet!

Källor: Hjärnkolls informationsbroschyr ”Hjärnkoll på hälsan – slå hål på myterna om psykisk ohälsa” och Hjärnkolls hemsida (www.hjarnkoll.org)

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>