Hormonstörande kemikalier i kosmetika

Dagligen utsätts vi för parabener, ett konserveringsmedel som kan vara hormonstörande. Parabener finns i de flesta produkter du hittar i ditt badrumsskåp.

Parabener framställdes för första gången i slutet av 1920-talet och har sedan dess använts som konserveringsmedel i de flesta kosmetiska produkter. Parabener tillsätts i produkter för att hindra bakteriell tillväxt och motverkar att produkten eventuellt härsknar. Men de senaste åren har det kommit rapporter som har påvisat att de är hormonstörande.

I Danmark har det utförts flera studier på hur kemikalier påverkar vår kropp. En av studierna visar att danska flickor utvecklar bröst ett år tidigare än för 15 år sedan. Rikshospitalet i Köpenhamn har undersökt 2000 flickors bröstutveckling under perioden 1991-2006, och resultatet visade att vid 1991 fick de bröst vid 11 års ålder och 2006 var de knappt 10 år. Enligt Lise Aksglaede från Rikshospitalet kan detta inte förklaras genetiskt eller av förändrade kostvanor. Den troliga orsaken till detta är hormonstörande kemikalier, däribland finner vi parabener. För tidig bröstutveckling kan öka uppkomst av bröstcancer.

Det danska Miljöministreriet har utfört studier på tvååringars dagliga exponering för en rad olika kemikalier. Några av de kemikalier som analyserats har visat sig vara hormonstörande i djurstudier. Enligt rapporten kan Butylparaben och Propylparaben utgöra en risk för östrogena störningar. Dessa parabener återfinns i bland annat kosmetiska produkter såsom krämer.

Efter publicering av studiens resultat på danska tvååringar, vidtogs åtgärder. En informationskampanj startades riktad till föräldrar samt far- och morföräldrar med innehållande råd för att minska exponering av kemikalier. Vid årskiftet förbjöds dessa ämnen i hygienprodukter avsedda för barn upp till tre år.

Tester har endast utförts på djur, så forskarna vet inte ännu om parabener skulle påverka oss människor. Parabener är billiga och effektiva, samt att de inte är så särskilt allergiframkallande jämfört med andra alternativ. I Läkemedelsverkets föreskrifter över tillåtna konserveringsmedel står det angivet att metyl-, propyl- och etylparabener är godkända att använda i kosmetiska produkter.

En vetenskaplig expertgrupp inom EU som arbetar med att granska analyser och studier, anser att metyl- och etylparaben är säkra att använda i kosmetika, men dock föreligger det fortfarande osäkerhet kring propyl- och butylparaben. Nya studier genomförs nu på dessa. Det anses dock i dagsläget att de inte ska utgöra någon risk – om det håller en viss koncentration.

Danmark har förbjudit propyl- och butylparbener i bland annat hudkrämer, schampo, babypuder och babyolja.

Är det dags för Sverige att vidta åtgärder?

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

Foto: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>