Hur gör de lyckliga människorna?

Forskningen visar på att lycka inte bara påverkar oss så att vi mår bra, utan positiva biverkningar är: ett stärkt immunförsvar, mer energi, större engagemang och både självkänsla och självförtroende ökar! Men att jaga lyckan är kanske inte den bästa formuleringen. Att bygga eller skapa sin lycka kanske är ett sätt att se på saken?

lycklig

Sonja Lyubomirsky är professor i psykologi vid UCLA, Riverside och har studerat lyckan på nära håll. Hon har skrivit boken Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till lycka (Natur&Kultur 2008). Hon har gjort flera intervjuer, med både lyckliga och olyckliga människor, och bland annat sammanställt vad det är de lyckliga människorna gör. Sammanfattningsvis kan vi säga att lyckliga människor:

  • lägger ner mycket tid på nära och kära, vårdar sina relationer
  • har förmågan att uttrycka tacksamhet
  • hjälper gärna till och är ofta först ute med hjälpen
  • ser på framtiden med optimism
  • njuter och försöker leva i nuet
  • motionerar varje vecka, eller ibland varje dag
  • har engagemang i viktiga frågor med ambitioner
  • har en balans och styrka när det gäller att tolka och hantera jobbiga situationer

(ur boken: Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till lycka, Natur&Kultur 2008)

Det verkar vara viktigt att förstå lyckan på tankens nivå, men som ni ser i punkterna ovan, så är det i handling som vi kan skapa lyckan. Vara lycklig – göra sig lycklig. I boken förklaras också hur fördelningen ser ut när man vill förklara lyckan. 10 % anses vara yttre omständigheter, alltså sådana händelser som vi inte kan påverka. 50 % är vårt nedärvda grundnivå, alltså en förutsättning som redan finns inom oss. Och de resterande 40 % menar Sonja Lyubomirsky, kan vi påverka själva, med våra beteenden och handlingar!

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>