Hur nyttigt är det egentligen med fisk?

Fisk innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Fet fisk innehåller även omega-3 fett som är nödvändig för att hjärnan och synen hos barn skall utvecklas normalt. Enligt Livsmedelsverket skall vuxna och barn äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan. Dock innehåller fisk flertalet gifter som är farliga för människan.

Den fisk vi idag har på matbordet innehåller höga halter av bromerade flamskyddsmedel, kadmium, bly, DDT och flourerade ämnen enligt en undersökning av Naturskyddsföreningen. Samtliga av dessa gifter är skadliga för oss människor om vi får i oss för mycket av dem.

Fisk har analyserats från Sverige, Norge, Kenya, Uganda, Sydafrika, Malaysia, Filippinerna, Ecuador och Honduras. Fisken som undersöktes i Sverige var vätternröding, sej och sill. Den norska laxen ingick även i undersökningen. Några av ämnena som hittades i fiskarna är hormonstörande och kan då påverka vår fortplantningsförmåga. Halterna var långt över gränsvärdena.

Fisk är ett mycket viktigt livsmedel och dessa miljögifter kontaminera vår mat. Enligt Naturskyddsföreningen krävs det skärpt lagstiftning och bättre information till konsumenter. Var gränserna skall sättas är svårt och vad konsekvenserna blir är svåra att förutse, men det forskarna vet är att foster och barn löper störst risk.

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>