Hur perfektionism leder till utmattning – och vad du bör tänka på

Att vilja vara perfekt kan leda till framgång, men kan också vara väldigt destruktivt. Ny forskning sammanfattar vad vi bör veta om strävan efter det perfekta jaget och den perfekta prestationen.

perfektionism

Perfektionism – att ständigt sträva efter att uppvisa ett perfekt jag – kan påverka vår hälsa negativt, och till och med leda till självmordstankar. Ändå tenderar samhället idag att se perfektionism som ett positivt karaktärsdrag som bör hyllas. Området har dessutom inte studerats i så stor omfattning – tills nu. För första gången har forskare gjort en meta-analys av tidigare studier på området och kommit fram till några viktiga punkter angående perfektionism som drivkraft:

Perfektionistisk strävan kan motverka utmattning

Att sätta höga personliga mål att arbeta mot kan faktiskt vara något positivt. Känslan av att styra sitt liv och agera proaktivt hjälper till att bibehålla en känsla av att vara lyckad, även under stressiga förhållanden. Detta kan enligt den nya sammanställningen motverka eller fördröja de negativa effekterna av stress och utmattning.

Perfektionistisk oro leder till utmattning

Har du satt höga mål för dig själv, som du sedan ständigt oroar dig för att inte kunna nå, är detta något som inverkar negativt på ditt mående. Samma sak gäller om du oroar dig för att göra misstag rent generellt, eller att göra andra besvikna över din prestation. Att ständigt vara rädd och tvivla på sitt eget agerande leder till en enorm stress, som kan leda till total utmattning och uppgivenhet. Detta beteende är kopplat till allvarliga hälsoproblem, som depression, ångest, ätstörningar och förtida död.

Perfektionism och social samvaro

Perfektionistisk oro kan lätt leda till svårigheter i olika slags sociala relationer, eftersom varje bakslag eller negativ kritik upplevs som en katastrof. Samtidigt kan sociala relationer agera som ett skydd mot perfektionismens effekter. Forskningen visar att perfektionistisk oro har starkast negativ effekt och lättast leder till utmattning på arbetsplatser, och man tror att detta har att göra med att man i många jobbsammanhang inte blir sedd och uppskattad på samma sätt som man blir t.ex. på fritiden, inom sportsliga sammanhang eller i utbildningsprestationer – där det också oftare finns tydliga mål att uppnå och jobba proaktivt mot.

Åtgärder mot perfektionism

—Människor måste lära sig att ifrågasätta irrationella uppfattningar om vad som krävs av dem, säger en av forskarna bakom meta-analysen.
—För att må bra måste man kunna sätta realistiska mål och tillåta misslyckanden och se dem som lärtillfällen istället för katastrofer.

Med andra ord: godkänn ”good-enough”-tänket och var förlåtande mot dig själv.

Alla människor har vissa perfektionistiska drag, men förmodligen dominerar antingen strävan eller oron. Om forskare och vården kunde hitta ett sätt att identifiera dessa personlighetsdrag i tid skulle man förmodligen kunna hjälpa dem som riskerar att bli utmattade tidigare.

Det skulle förmodligen också bidra till en minskad perfektionistisk oro hos människor om vi kan skapa omgivningar där kreativitet, ansträngning och uthållighet belönades, istället för att alltid bara se slutresultatet. Perfektionismens effekter går att hantera, men då måste alla inse att perfektion inte ska vara ett kriterium för framgång och arbeta för att belöna andra värden, som inte är destruktiva för personen eller den allmänna folkhälsan.

Källa: Society for Personality and Social Psychology

Bild: Pixabay

Mer att läsa

6 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>