Internet förändrar vår syn på vad som är attraktivt

Att mediabilder påverkar oss har vi vetat länge, och nu visar en studie, som publicerades i juli 2014, att internet påverkar vad vi finner attraktivt hos andra människor.

Vilket ansikte tycker du är mer attraktivt?

o-FACE-ATTRACTIVENESS-STUDY-570 o-INTERNET-ATTRACTIVE-570

Om du valde ansiktena som är till vänster på bilderna, är det inte konstigt. En studie har visat att internet förändrar vad vi anser vara attraktivt. Så om du valde ansiktena till höger kanske du inte spenderar så mycket tid på internet?

I studien fann man att personer med tillgång till internet var benägna att föredra manliga ansikten som var mer stereotypiskt maskulina, och kvinnliga ansikten som var smalare och mindre maskulina (det vill säga bilderna till vänster). Personer utan tillgång till internet tenderade att föredra manliga ansikten med mer feminina drag, och kvinnliga ansikten som var rundare och mer maskulina. En möjlig förklaring till detta är hur mycket vi utsätts för media. Människor med tillgång till internet exponeras mer för media (annonser eller webbsidor), vilka promotar skönhetsideal där män är muskulösa och kvinnor är feminina. Personer som hade tillgång till internet hade oftare TV i sina hem, vilket vidare exponerar dem för medias inflytande.

Tidigare studier har visat att en exponering för bilder i media som visar smala kvinnor associeras med att kvinnor internaliserar det smala idealet (att göra det till sitt eget). Så ju mer vi ser den här typen av bilder (vare sig det är på internet, i tidningar eller på TV), desto mer tenderar vi att köpa idén om att smalhet är nyckeln till kvinnlig skönhet. Vilket kan ha negativa konsekvenser. Dr. Renee Engeln säger:

”Ständig exponering av mediabilder som idealiserar mycket smala kvinnor är mest farligt för kvinnor som är känsliga, sådana som redan kämpar med kroppsuppfattning och ätande, och de som jämför sina kroppar med vad de ser i media. Även om dessa bilder inte leder till ätstörningar, kan de bidra till ett klimat där kvinnor ständigt påminns om att deras kroppar aldrig matchar idealet.”

Källa och bilder: Huffington Post

Studien finns att läsa här.

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>