Jakten på perfektion skapar ohälsa bland unga

Kampen för att framstå som lyckad i vännernas ögon skapar stress och ohälsa hos unga — både för dem som lyckas och för dem som inte gör det, visar forskning.

Bild: Pixabay

Allt fler ungdomar i Sverige lider av ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och fysiska besvär. I en avhandling från Linnéuniversitetet visas att ungas upplevelse av ohälsa till stor del bottnar i deras dagliga kamp om att skapa och upprätthålla social status bland sina jämnåriga. Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, menar man.

Studien visar att både de som till synes lever upp till normer om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt. Detta beskrivs som ett slags perfektionismens tyranni, som påverkar de ungas hälsa negativt. Den ständiga strävan mot perfektion gör att man aldrig känner sig nöjd – man når aldrig riktigt fram.

Sämst mår tjejerna. Studien visar tydliga skillnader mellan tjejer och killar. I undersöktes hur genus konstrueras i relationer mellan unga och visar att dessa konstruktioner leder till att tjejer rapporterar mer ohälsa än killar. Tjejer upplever exempelvis högre krav än killar på utseende, att anpassa sig, att vara tillgängliga för andra och att lyckas i skolan.

Studien visar också att ungdomarna ständigt arbetar för att undvika och handskas med påfrestande situationer och känslor. Resurser för att undvika och hantera ohälsa är dock ojämlikt fördelade mellan olika grupper av unga. Unga som hamnat utanför etablerade kompisgäng eller som upplever svårigheter inom flera områden i livet är särskilt utsatta och mår i regel mycket dåligt.

Studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas hälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre.

Källa: Linnéuniversitetet

Avhandlingen: Hiltunen, Linda (2017). Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar. Lund: Arkiv förlag, IBSN: 978-91-7924-287-9.

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>