Jämförande på Facebook påverkar kroppsuppfattningen

Facebook-användande har i en studie från Australien kopplats till tendensen att jämföra sitt utseende med sina kamrater, och att hamna självobjektifierande tankemönster (det vill säga: att se sin kropp som ett föremål för andras åskådan). Dessa beteenden kan bidra till ett missnöje med kroppen, och ett stört ätbeteende.

facebook

I studien deltog 150 kvinnor mellan 17 och 25 år, och målet var att undersöka vilka typer av media de använde, och vilka medier som fick dem att må dåligt över sina kroppar. Deltagarna spenderade ungefär två timmar om dagen på Facebook, och då hände det att de jämförde sitt utseende med bilder på sig själva, sina nära vänner, och sina facebookvänner (dock inte kändisar eller familjemedlemmar i så stor utsträckning). Deltagarna fick också svara på frågor om hur mycket tid de spenderade på internet generellt, och hur mycket de tittade på TV och musikvideor, samt läste i modetidningar. De enda medier som ledde till att jämförande och självobjektifiering var Facebook och modetidningar.

Medan tidningsläsandet ständigt minskar, fortsätter användandet av Facebook att öka: över 10 miljoner foton laddas upp på Facebook varje timme. Och till skillnad från tidningar erbjuder Facebook möjligheten att klicka vidare till bild efter bild på tillsynes ”perfekta” människor. Förutsättningarna för ett ständigt jämförande är helt enkelt väldigt tillgängliga.

Flera forskare uttrycker att det är när vi jämför oss med vänner som vi mår som sämre, jämfört med om vi jämför oss med kändisar eller modeller. De flesta av oss förstår att kändisar är ”supermänniskor” och retuscheras i media – men när vi studerar bilder på våra vänner och bekanta, kan det bli extra skadligt för vår kroppsuppfattning. Detta eftersom bekantas utseende kan uppfattas som tillräckligt uppnåeligt för att vi ska kunna använda det som målbild för våra egna kroppar – men också tillräckligt ouppnåeligt för att kunna leda till att vi utvärderar våra egna kroppar negativt.

Det är givetvis inte enbart Facebook som orsakar självobjektifiering hos kvinnor; kanske är det också så att det är kvinnor som tenderar att se sig själva som objekt som spenderar mer tid på Facebook. Hur som helst så kan det vara en bra idé att fundera över om våra Facebook-vanor handlar mest om att jämföra oss andra, och om det i så fall påverkar oss negativt.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

5 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>