KiVa – finsk modell mot mobbning

Det finns många idéer och tillvägagångssätt för att minska mobbning, av vilka många visats ineffektiva. En studie vid UCLA har dock tittat på en finsk modell som fungerar väldigt bra.

KiVa

Forskarna tittade på fler än 7000 elever i 77 finska skolor – där 39 av dessa använder sig av ett antimobbningsarbete kallat KiVa (”Kiusaamista vastaan” betyder ”mot mobbning,” på finska, och ordet ”kiva” betyder ”fin”). Detta arbete förde med sig stora fördelar för den psykiska hälsan hos sjätteklassare som blev utsatta för mobbning genom att avsevärt förbättra deras självkänsla och minska depression.

KiVa innefattar övningar med rollspel för att öka klasskamraters empati, och datorsimulationer som hjälper elever att leva sig in i hur de skulle ingripa för att minska mobbning. Enligt forskare vid UCLA är detta alltså ett av världens mest effektiva antimobbningsprogram, jämfört med 52 andra program:

—Vi har för första gången sett att de barn som är mest plågade – som utsätts för mobbning flera gånger i veckan – kan bli hjälpta genom att lära personer runtomkring dem att vara mer stöttande, säger Jaana Juvonen, huvudförfattare till studien.

Vanligtvis utvärderas antimobbningsprogram utifrån huruvida de minskar förekomsten av mobbning. Fram till nu har det inte funnit program som kan hjälpa de som behöver mest hjälp – barn som mobbas regelbundet. KiVa har visats minska depression hos de 4% av sjätteklassare som mobbades mest, och kunde också förbättra självkänslan hos de 15% sjätteklassare som mobbades minst ett par gånger i månaden. Resultaten var liknande i klasser 4 och 5.

Enligt Jaana Juvonen är noll tolerans inte alltid den bästa infallsvinkeln, eftersom det ofta handlar om att straffa elever istället för att undervisa dem om mobbning. KiVa är mer effektivt för att det leder till att elever är vänligare mot varandra.

Tidigare forskning gjord av Jaana Juvonen och hennes team har funnit att:

  • I sociala medier stöttar människor sällan personer som faller offer för nätmobbning, om dessa har delat väldigt personliga känslor.
  • Mobbare ses som de ”coola” eleverna i skolan.
  • Nästan 3 av 4 tonåringar säger att de drabbats av nätmobbning minst en gång under ett år.
  • Nästan hälften av sjätteklassare i en skola i Los Angeles säger att de mobbats av klasskamrater under en skolvecka.

KiVa är Finlands nationella antimobbningsprogram och prövas i andra delar av Europa – bland andra i Sverige.

Källa:. Pressmeddelande från UCLA

Studien: Jaana Juvonen, Hannah L. Schacter, Miia Sainio, Christina Salmivalli. Can a School-Wide Bullying Prevention Program Improve the Plight of Victims? Evidence for Risk × Intervention Effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2016; DOI: 10.1037/ccp0000078

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>